Pilot insectenvriendelijk bermbeheer

Pilot insectenvriendelijk bermbeheer langs Geerweg, Romeinenbaan en Krommerijnstrook

Dit najaar laat de gemeente als pilot enkele stukken gras langs de Kromme Rijnstrook, Geerweg en Romeinenbaan staan.  We willen onderzoeken of in de winter hier meer insecten overwinteren dan in het korte gras. Mocht dit succesvol blijken dan kijkt de gemeente of er structureel wat overhoeken kunnen blijven staan ten gunste van de insecten.

De gemeente Wijk bij Duurstede beheert de bermen door ze twee keer per jaar te maaien en af te voeren.  Door dit maaibeheer al tientallen jaren zo uit te voeren heeft de gemeente op meerdere plekken bloemrijke bermen.  Zo staan er langs de Geerwerg elk jaar gevlekte orchissen te bloeien.  En  kun  je langs de Langbroekerdijk de kleine pimpernel aantreffen.
De gemeente  wil echter ook maatregelen treffen voor insecten. Door niet alles in een keer weg te halen blijft er voldoende leefgebied over voor insecten. Dit doet de gemeente al door bijvoorbeeld aan de Langbroekerdijk en Gooyerdijk de noordberm eerder  te maaien dan de zuidberm.  Langs Kortland laat de gemeente elk jaar een stukje gras staan als schuil- en verblijfplaats.

Afzetting voor insecten
Veld voor insecten