Prestatieafspraken geven richting aan woonbeleid in de gemeente

De gemeente Wijk bij Duurstede, woningstichting Viveste (vanaf 1 januari 2023: Woonin) en Huurdersbelangenvereniging Kromme Rijn (HBV) ondertekenden 19 december hun prestatieafspraken voor 2023. Hierin staat wat de organisaties op woongebied gaan doen voor vier thema’s.

Dezelfde thema’s als in de landelijke prestatieafspraken

In de zomer van 2022 werden landelijk al prestatieafspraken gemaakt voor vier thema’s. In de lokale prestatieafspraken komen dezelfde onderwerpen terug:

  • beschikbaarheid (nieuwbouw)
  • betaalbaarheid
  • duurzaamheid en
  • leefbaarheid.

Vanaf januari 2023 vullen de drie organisaties die afspraken verder in. Dan volgen ook de plannen hoe ze die afspraken gaan uitvoeren. Basis daarvoor is naast de prestatieafspraken ook de Woonvisie 2021-2030 en de beleidsplannen van Viveste. Per 1 januari aanstaande fuseert Viveste met Mitros. Gezamenlijk gaan zij samen verder onder de naam Woonin.

Allen zijn tevreden over de plannen voor 2023

De vertegenwoordigers van de organisaties kijken tevreden naar de gemaakte afspraken:

Wethouder Buijtelaar: ‘Viveste en de gemeente weten elkaar steeds meer te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de opgave voor betaalbare woningen bouwen en het investeren in duurzaamheid. Dat is zeker met de stijgende energieprijzen voor veel inwoners een must. Daarnaast gaat het om acties bij wonen en zorg, zoals investeren in de leefbaarheid. En nieuwe ideeën ontwikkelen om de wachtlijsten kleiner te maken. Dat laatste is niet makkelijk, want er is nu veel druk op de woningmarkt.’

Levien de Jager (locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede): ‘We hebben elkaar en ook andere (maatschappelijke) partners nodig. Samen kunnen we invulling geven aan de opdrachten waar we met zijn allen voor staan. De samenwerking is ons vertrekpunt voor deze prestatieafspraken. Wij zijn blij met de korte lijnen tussen de partijen. Viveste helpt graag mee aan die vier thema’s.
Het gaat om de vraag: wat kunnen wij doen om prettig samenleven bereikbaar te maken voor alle inwoners? Zo kan ieder daaraan meewerken vanuit de eigen kracht en mogelijkheden.’

Monique van den Hoek (secretaris van de HBV): ‘Vanuit huurders vinden we vooral wonen voor alle doelgroepen belangrijk. Oók jongeren en ouderen. En de samenleving in de buurten. We moedigen huurders, maar eigenlijk alle inwoners aan, om actief bij te dragen aan fijn wonen. En om aandacht voor elkaar te hebben.’