Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Prisma GeoCensus voert werkzaamheden uit

25-06-2019

De gemeente Wijk bij Duurstede houdt de gemeentelijke adresgegevens en kaarten actueel. Het gaat om de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

  • De BAG is een register van gegevens over gebouwen en adressen.
  • De BGT is een gedetailleerde kaart waarop gebouwen, wegen, water en groen zijn vastgelegd.

Waar wordt de basiskaart voor gebruikt?

De basiskaart wordt gebruikt bij de uitoefening van allerlei overheidstaken zoals bijvoorbeeld het maken van bestemmingsplannen. Of de handhaving van openbare orde en veiligheid. Met name is het van belang dat bestaande bebouwing goed op de kaart is weergegeven.

Waarom komen er medewerkers van Prisma GeoCensus op mijn perceel?

Het ingenieursbedrijf Prisma GeoCensus B.V. voert werkzaamheden voor het bijhouden van de gegevens en kaarten uit. Dat doen de medewerkers van Prisma in opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarvoor moet het bedrijf soms metingen verrichten om nieuwe informatie goed op te nemen in de BAG en de BGT.

U heeft bijvoorbeeld in de afgelopen periode op uw perceel nieuwe bebouwing gerealiseerd of er heeft een verbouwing plaatsgevonden die nog niet op de kaart staat.

Dank u voor uw medewerking!

Voor de inmeting van bebouwing is het noodzakelijk dat uw perceel wordt betreden. Voordat het bedrijf uw terrein betreedt belt de medewerker uiteraard eerst bij u aan, vertelt u de reden van de meting en vraagt uw toestemming om de meting uit te voeren.

De medewerkers van Prisma GeoCensus BV. hoeven in geen geval in uw woning te zijn. Zij kunnen zich altijd legitimeren als medewerkers van het ingenieursbureau Prisma Geocensus B.V.

Als u niet thuis bent als de landmeters langs komen

Als de landmeters van Prisma bij u langs komen overhandigen zij u een brief met uitleg over hun bezoek aan uw perceel.  Was u niet thuis, dan laten zij een brief bij u achter. In het laatste geval is het mogelijk dat zij opnieuw bij u aanbellen of telefonisch contact opnemen om een afspraak met u te maken om de bebouwing in te meten.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de BAG Beheerder van de gemeente, Cor van Stipthout via telefoonnummer 0343-595 556 of per e-mail: c.vanstiphout@wijkbijduurstede.nl.

Prisma GeoCensus voert werkzaamheden uit