Processen-verbaal stembureaus ter inzage vanaf 17 maart 2017

De processen-verbaal van de stembureaus (N10) en het verzamelproces-verbaal (N11) liggen van 17 t/m 22 maart (van 08.30-10.30 uur) ter inzage in het Huis van de Gemeente.