Raadsconferentie over duurzaamheid op 18 september

Op dinsdagavond 18 september houden wij een raadsconferentie over duurzaamheid. Inwoners zijn van harte welkom om deze interessante bijeenkomst bij te wonen! 

De bijeenkomst, die wordt gehouden in het Huis van de Gemeente, start om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Raads- en steunfractieleden laten zich op deze avond door een aantal deskundigen informeren over de mogelijkheden die er zijn om (lokaal) invulling te geven aan de opwek van duurzame energie. U kunt zich als toehoorder voor deze conferentie aanmelden bij de raadsgriffier Marcella van Esterik via mailadres: mvanesterik@wijkbijduurstede.nl. 

Groene stroom