Samen sterk tegen georganiseerde criminaliteit

Een week vol acties tegen ondermijnende criminaliteit

De week van 30 oktober tot en met 5 november stond geheel in het teken van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Op verschillende manieren besteedden de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Renswoude en Utrechtse Heuvelrug, het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), de Belastingdienst, UWV en het Platform Veilig Ondernemen (PVO) gezamenlijk extra aandacht aan het onderwerp ondermijning.

Georganiseerde criminaliteit verschijnt in verschillende vormen, zoals mensenhandel, het witwassen van geld of georganiseerde drugshandel. Criminelen maken misbruik van bestaande netwerken, ondernemers en panden waardoor ernstige criminaliteit in de bovenwereld plaatsvindt. Gewone mensen, kinderen en ondernemers raken hierdoor gedupeerd. Deze criminaliteit wordt ook wel ondermijning (van de samenleving) genoemd. Ondermijning vindt plaats in elke gemeente, in elke wijk. De ondermijningsaanpak kan alleen effectief zijn door met elkaar samen te werken.

Bewustwording van de gevaren van drugshandel

Politieteamchefs Jan Verbeek en Serena Renes: “Ons gebied is kwetsbaar. We vinden drugslabs en hennepkwekerijen in het buitengebied en weten dat onze infrastructuur gebruikt wordt voor drugstransporten. Inwoners bewust maken van de gevaren van drugshandel was een belangrijk doel van deze week. Samen maken we een vuist tegen georganiseerde criminaliteit.”

Het buitengebied is kwetsbaar voor criminaliteit

Door de afgelegen ligging is het buitengebied een aantrekkelijk gebied voor criminelen. Er was veel belangstelling vanuit de bewoners en agrariërs voor het onderwerp. De bijeenkomsten over ondermijning in het buitengebied in Rhenen en Wijk bij Duurstede werden goed bezocht. Het ging over het herkennen van verdachte situaties en vooral het melden ervan. Ook zijn er ter plekke signalen verzameld waarmee de politie en gemeenten aan de slag gaan. Agrariërs fungeren als de ogen en oren in het buitengebied.

Burgemeester Van der Pas van de gemeente Rhenen vertelt dat het regelmatig gebeurt dat bewoners in het buitengebied slachtoffer worden van ondermijning. (Drugs)criminelen verleiden bewoners met aantrekkelijke aanbiedingen om hun schuren en loodsen te verhuren. Hij benadrukt: “Onthoud goed, je krijgt maar één kans om ‘nee’ te zeggen. Als je er eenmaal in betrokken bent, is er vaak geen weg meer terug. Daarom maken we onze inwoners bewust van de risico’s die er zijn, om samen op te trekken en ons buitengebied te beschermen.”

In het buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn controles uitgevoerd. Er werden misstanden met vergunningen en gestolen goederen aangetroffen. De politie en de gemeente bereiden vervolgstappen voor.

Voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden

Criminelen proberen jongeren al op jonge leeftijd aan te trekken. De aanpak van georganiseerde criminaliteit is gericht op het voorkomen, ontmoedigen en het opwerpen van barrières om dit te stoppen. Dit betekent ook het voorkomen dat criminelen jongeren aantrekken voor hun activiteiten en hen daarmee het illegale circuit intrekken. Voorlichting geven op scholen is een belangrijk middel dat wordt ingezet. Net als een zogenaamd ‘stopgesprek’ met een jongere die zich is gaan bezighouden met criminaliteit. Ook de ouders spelen een belangrijke rol in deze gesprekken.

Burgemeester Doornenbal van de gemeente Renswoude benoemt dat (drugs)criminelen jongeren soms al op zeer jonge leeftijd rekruteren. “Jongeren zijn vaak nog naïef of willen er graag bij horen. Dit moeten we tijdig stoppen door hier met elkaar alert op te zijn. Dat doen we door preventief met jongeren het gesprek aan te gaan en hen actief te waarschuwen voor criminele praktijken.”

Integrale controles bij de horeca

Criminelen maken misbruik van vergunningen, bijvoorbeeld om geld wit te wassen, of ze gebruiken bedrijven voor andere illegale activiteiten. Ook hiervoor zijn er in de week van de ondermijning extra integrale controles uitgevoerd. Bij een integrale controle werken verschillende partners samen. Insteek daarbij is of bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het voordeel van deze gezamenlijke aanpak is dat ondernemers niet herhaaldelijk dezelfde vragen van verschillende instanties krijgen en de samenwerking tussen partners effectiever is. 

Burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: “Door misstanden in de horeca consequent aan te pakken dragen gemeenten bij aan een veilig woon- en ondernemersklimaat. Ondernemers en inwoners kunnen vermoedens dat er iets niet klopt melden. Samen alert blijven en melden is noodzakelijk om criminaliteit tegen te gaan.”

In de afgelopen week vonden er integrale controles plaats in Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Renswoude. Tijdens de controles trof de politie in Wijk bij Duurstede een hennepkwekerij aan in een woning. Deze is direct geruimd.

 Ook zijn diverse bezorg- en afhaalrestaurants gecontroleerd. Het controleren van de vergunning en de voorwaarden voor vergunningsvrij ondernemen stonden centraal. Naar aanleiding van de controles is er een zaak die maaltijden bezorgt gesloten, vanwege het ontbreken van een actuele vergunning. Bij andere horecagelegenheden werden overtredingen geconstateerd in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), zoals het ontbreken van een leidinggevende en minderjarigen die alleen aan het werk waren. De week werd afgesloten met een integrale controle van horecagelegenheden in de verschillende gemeenten.

Transportsector gevoelig voor illegale praktijken

Rhenen, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude en Veenendaal hebben een strategische ligging als het gaat om infrastructuur. Het is niet alleen een transportknooppunt voor legale goederen, maar ook gevoelig voor het vervoer van illegale goederen zoals drugs en geld. Ook de transportsector blijft niet gespaard van criminele activiteiten. In de afgelopen weken trof het basisteam Heuvelrug van de politie meerdere illegale goederen aangetroffen bij bedrijven die actief zijn in de transportsector.

Burgemeester Kats van de gemeente Veenendaal: “We zijn in Nederland zo goed ingericht met onze infrastructuur en bedrijvigheid dat criminelen daar handig mee om weten te gaan. Daarom controleren we de transportsector en gaan ook het gesprek met hen aan over de gevaren van ondermijning.”

Op 2 november zijn er controles uitgevoerd op vrachtwagens, bestelbusjes en andere voertuigen. Hierbij was sprake van een overlading, geen geldende papieren kunnen tonen, andere lading dan op de vrachtbrief staat en een aanhouding voor drugsgebruik tijdens het rijden. Het Platvorm Veilig Ondernemen (PVO) voerde gesprekken met de chauffeurs en met transportbedrijven om hen bewust te maken van de risico’s die gepaard gaan met onder andere drugstransporten. Binnen het PVO werken overheid en bedrijfsleven samen om de veiligheid in en om ondernemingen te verbeteren.

Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug (IVP)

De samenwerking tussen de politie, gemeenten en andere partners gaat verder dan deze week. In 2019 hebben de gemeenten gezamenlijk een Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld om de veiligheid in de regio te waarborgen. Dit plan is vernieuwd voor de periode 2023-2026 en omvat de gezamenlijke inspanningen om de doelen van het IVP te realiseren. Hierbij werken de politie en het Openbaar Ministerie (OM) nauw samen.

Burgemeester Meerts van de gemeente Wijk bij Duurstede benadrukt het belang van deze samenwerking en de gezamenlijk inspanningen. “Niet alleen afgelopen week, maar voortdurend voeren we acties uit om ondermijning tegen te gaan. Het is belangrijk dat we samenwerken, dat maakt ons sterk in de strijd tegen criminaliteit.”

Voor meer informatie over het IVP en de veiligheidsthema’s in de regio, kunt u terecht op de website "We houden het veilig".

Ziet u iets verdachts? Meld het direct!

Als u iets ziet dat naar uw mening niet klopt, meld dit dan direct via het alarmnummer 112. Achteraf kunt u uw zorgen delen met de wijkagent via telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie. Daarnaast kunt u ook anoniem meldingen maken op de website "meld misdaad anoniem" of door te bellen naar op 0800-7000.