Gedeeltelijke wegafsluiting Klooster Leuterstraat 

Op maandag 16 juli 2018 wordt er gestart met sloopwerkzaamheden van de Klooster Leuterstraat 10.

Voor deze sloopwerkzaamheden wordt een gedeelte van de straat afgezet. De Klooster Leuterstraat blijft wel toegankelijk. U dient er rekening mee te houden dat er een versmalling wordt toegepast. Het trottoir wordt versmald, maar voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van het versmalde trottoir. De werkzaamheden zullen de gehele week duren.

Tijdens de komende bouwperiode wordt de Klooster Leuterstraat vaker “gedeeltelijk” afgesloten. De aannemer heeft hierover contact met de gemeente. Wij zullen u hierover steeds tijdig informeren via onze website, Facebook en Twitter.