Stadspark krijgt natuurvriendelijke oevers

Gemeente en waterschap werken samen aan het klimaat

Het Stadspark in Wijk bij Duurstede krijgt dit jaar natuurvriendelijke oevers. De gemeente Wijk bij Duurstede ontvangt hier een bijdrage van € 45.000 voor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hiermee maakt de gemeente een stap naar het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede. 

Hoogheemraad Els Otterman en wethouder Wil Kosterman bevestigden de bijdrage 

Zij deden dat door hun handtekening te zetten onder de samenwerkingsovereenkomst. Wil Kosterman: ‘Door met deze natuurvriendelijke oevers aan de slag te gaan, groeien er straks meer planten. Die zorgen voor meer zuurstof in het water. Dit is leuk voor onze inwoners, want het ziet er veel natuurlijker uit en men ziet straks meer leven in het water’. 
Els Otterman voegt toe: ‘De glooiende oevers bieden waterdieren een schuil- en opgroeiplaats. En grote kans dat Wijkenaren straks in het Stadspark meer rietvogels, vlinders en libellen zien vliegen. Misschien komen ze zelfs één van de icoonsoorten voor biodiversiteit tegen. De blauwborst, de otter, de groene glazenmaker, de margriet en de weidehommel vormen samen onze Wet Five. Dit zijn vijf dier- en plantensoorten waarmee we aandacht vragen voor biodiversiteit in ons gebied’. 

Het geld komt uit de Impulsregeling Water in de Leefomgeving 2023 van het waterschap

Met deze regeling moedigt het waterschap maatregelen aan, die zorgen voor een verbetering. Bij het Stadspark gaat het om de beleving van het water, een betere waterkwaliteit en ecologie. Maar de regeling kan ook zorgen voor het tegengaan van wateroverlast, droogte en/of hitte.