Start aanplant nieuw bos Overlangbroek

Staatsbosbeheer gaat zes hectare nieuw bos aanplanten in Overlangbroek, op een perceel ten zuiden van de Gooyerdijk in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het wordt een divers bos van verschillende boomsoorten en struiken. De nieuwe bomen in dit perceel zijn mogelijk gemaakt door stichting Trees for All. Op 16 februari 2023 vindt een plantdag plaats waarbij Trees for All samen met een aantal van haar donateurs de eerste bomen gaat planten. Het is de bedoeling dat in maart-april 2023 ruim 21.000 bomen zijn geplant.  

Met de aanplant van nieuw bos wil Staatsbosbeheer een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord door de opslag van CO2. Zo komt er ook op een perceel ten noorden van de Gooyerdijk, grenzend aan Landgoed Broekhuizen, in 2024 acht hectare nieuw bos bij. Het projectgebied bestaat uit graslanden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. De graslanden hebben een oppervlakte van 24,5 hectare.

Inrichting

In de aanwezige graslanden en watergangen leven al bijzondere dieren zoals de grote modderkruiper en planten zoals echte koekoeksbloem. Daarom is ervoor gekozen om niet het gehele gebied aan de zuidkant van de Gooyerdijk aan te planten met bos maar de afwisseling tussen bos, graslanden en met zon beschenen watergangen te behouden. Deze afwisseling past ook goed in het cultuurhistorische landschap van Overlangbroek.

Palet aan soorten

In totaal worden ten zuiden van de Gooyerdijk een 19-tal soorten aangeplant waarvan negen boomsoorten zoals populier, berk, wilg en els, en verschillende struiken waaronder aalbes, sleedoorn en meidoorn. De struiken worden in groepen aangeplant langs de randen van het bos en vormen een geleidelijke overgang in het landschap. Deze overgangszones of bosranden met bloeiende en besdragende struiken trekken vogels en insecten aan waardoor zij bijdragen aan de biodiversiteit.

Toegankelijkheid

Beide percelen blijven, zoals ook nu het geval is, niet toegankelijk voor publiek. Wel is het nieuwe bos te beleven langs de Gooyerdijk en via een deel van het Klompenpad dat erlangs loopt. In totaal komt er 14 ha nieuw bos bij, dat staat voor 58.275 bomen, die alle rust krijgen om naar volwassenheid te groeien.