Subsidieaanvraag doen in het kader van het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond!

U kunt ook dit jaar weer een subsidieaanvraag doen in het kader van het Vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond!. In het Vitaliteitsakkoord zijn de afspraken en acties uit het eerdere Sportakkoord, Preventieakkoord en het programma JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) opgenomen.

Vier kernthema’s

Daaruit zijn vier kernthema’s geformuleerd, waarvoor concrete acties en projecten vanuit de samenleving kunnen worden ingediend:
1.    Bewegen en gezondheid jeugd

  • Meer en beter bewegen voor kinderen (0-12 jaar)
  • Fysieke en sociale omgeving van jeugd gezonder maken (0 – 19 jaar)

2.    Positieve en inclusieve sportcultuur

  • Vitale sport- en beweegaanbieders met een positieve sportcultuur
  • Zonder belemmeringen bewegen voor iedereen

3.    Gezonde omgeving

  • Gezond gewicht
  •  Middelengebruik (alcohol- drugs- en rookpreventie)

4.    Mentale gezondheid

Subsidie aanvragen

Wilt u een project of activiteit organiseren dat bijdraagt aan één van deze kernthema’s, vraag dan subsidie aan! Subsidieaanvragen tot €1.000 kunnen gedurende het hele jaar aangevraagd worden en een reactie volgt binnen twee weken.

Voor bedragen vanaf €1.000 zijn de volgende sluitingstermijnen vastgesteld: 

  • 16 juni 2023
  • 30 september 2023 en
  • 31 december 2023  

Beoordeling door kerngroep Wij(k) Gezond!

Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de kerngroep Wij(k) Gezond! In de kerngroep zitten enthousiaste mensen met een brede blik vanuit verschillende werkvelden uit de drie kernen. Zij willen met elkaar een beweging op gang brengen naar een gemeente waarin het voor inwoners gemakkelijker is om gezonde keuzes te maken. Zo werken we samen preventief aan een betere gezondheid en laten we mensen met meer plezier sporten en bewegen.

Inspiratie en meer informatie

Op de website van het vitaliteitsakkoord Wij(k) Gezond! vindt u ter inspiratie een overzicht van projecten en activiteiten die eerder subsidie hebben ontvangen. Wilt u ook voor uw projectidee, actie of evenement een aanvraag indienen, dan vindt u op de website alle informatie die u daarvoor nodig heeft.  

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft of ondersteuning wilt bij het aanvragen, kunt u contact opnemen met Nancy Rietveld, coördinator Wij(k) Gezond! via vitaliteitsakkoord@stichtingwijksport.nl of 06-4286 6167