Subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’

06-12-2018

De gemeente wil de verwijdering van asbest versnellen en gelijktijdig het plaatsen van zonnecellen in het Kromme Rijngebied stimuleren. Dit doet de gemeente door de kosten van een inventarisatierapport voor asbestverwijdering tot een maximum van €400,- te vergoeden, mits bij de vervanging van het dak minimaal 1/3 van het dak aan zonnecellen worden aangelegd. Dit is vastgelegd in de subsidieverordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’. De subsidie kan bij de gemeente worden aangevraagd, zie onderstaande oranje button. 

Informatieavond op 29 januari 2019

Op dinsdagavond 29 januari 2019 organiseren wij een informatieavond over het verwijderen van asbestdaken. Deze avond is in het gemeentehuis in Odijk. Iedereen met een asbest(verdacht) dak is welkom. Zodra het programma bekend is, leest u dit op onze website.