Uitkomsten parkeeronderzoek in Wijk bij Duurstede

‘Wij ontvangen regelmatig klachten over het parkeren in de binnenstad. Het gaat dan vooral over het gebrek aan parkeerplaatsen voor bewoners van de binnenstad met een parkeervergunning.’ Dit zegt Hans Buijtelaar, wethouder verkeer. ‘Dit vraagt om verbetering. Als eerste stap daarvoor hebben we het onderzoek uitgevoerd. In de volgende stap gaan we de nieuwe parkeernota opstellen, waarin we de verbeteringen opnemen.’

De uitkomsten van het parkeeronderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat het parkeren voor bewoners met een parkeervergunning inderdaad een knelpunt is. Er zijn niet altijd voldoende plaatsen beschikbaar en regelmatig staan andere auto’s in het vergunningengebied. Bewoners moeten daardoor soms verder lopen naar een parkeerplaats dan gewenst is.
De parkeerdruk in het centrum is het hoogste op de vrijdagavond tussen 18 en 20 uur. Dit komt door een combinatie van bezoekers en dat er veel bewoners thuis zijn. De meeste bezoekers van de binnenstad zijn tevreden over het parkeren. Bewoners en ondernemers zijn minder tevreden. Zij zijn met name ontevreden over het aantal parkeerplaatsen.

Nu gaan we verder met het opstellen van de Parkeernota

Het opstellen van de Parkeernota is onderdeel van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Dit plan stelde de raad in 2019 vast. De eerste fase van de Parkeernota was het onderzoek; die fase is nu afgerond. De tweede fase is het opstellen van de Parkeernota zelf. Hierin wordt het gewenste parkeerbeleid, met verbeteringen en maatregelen vastgelegd. De gemeente heeft een plan van aanpak voor deze tweede fase opgesteld. In het komende half jaar wordt de Parkeernota opgesteld.

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep?

Het maken van de Parkeernota gebeurt in samenwerking met een klankbordgroep. Geïnteresseerden voor deze klankbordgroep kunnen zich aanmelden via info@wijkbijduurstede.nl.

Onderzoeksrapport parkeeronderzoek