Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Uitnodiging informatieavond haalbaarheidsonderzoek woningbouw De Geer III & Zuidwijk

16-06-2021

De gemeente nodigt u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 1 juli a.s. om 19.30 uur. U krijgt bij die bijeenkomst informatie over het haalbaarheidsonderzoek voor de locaties De Geer III & Zuidwijk. Omdat we nu nog met coronamaatregelen te maken hebben, houden we die bijeenkomst online.

Wel is het belangrijk dat u zich voor deze avond aanmeldt

Dat doet u door uiterlijk zondag 27 juni 2021 het aanmeldformulier in te vullen. Op 29 juni a.s. krijgt u via e-mail een link, waarmee u kunt deelnemen aan de digitale avond.

Waarom een haalbaarheidsonderzoek voor De Geer III & Zuidwijk?

In onze gemeente zijn dringend extra woningen nodig om vitaal te blijven, vooral voor jongeren en ouderen. Binnen de bebouwde kom is vanaf 2026 geen ruimte meer om te bouwen. Dus kijken we ook naar nieuwe plekken, buiten het bebouwd gebied. De gemeente wil helder krijgen welke plek het meest geschikt is voor nieuwe woningen. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid op de locaties De Geer III en Zuidwijk. In eerste instantie gaat het om 250 woningen, later in de toekomst kunnen dit meer woningen worden.

Wat liet de gemeente onderzoeken?

Eerst liet de gemeente een stedenbouwkundige verkenning uitvoeren. Hoe kan de nieuwbouwwijk er op hoofdlijnen uit komen te zien, bijvoorbeeld qua woningverdeling, verkeer en groen? Ook zijn extra onderzoeken gedaan, zoals bijvoorbeeld naar de archeologie en vervuiling van de grond. Wij vertellen u graag over de resultaten van deze stedenbouwkundige verkenning en onderzoeken.

Doel van de bijeenkomst is u informatie te geven en te horen wat u van de plannen vindt

Als eerste krijgt u een presentatie te zien over het haalbaarheidsonderzoek. Dat gaat over de gemaakte stappen op weg naar de stedenbouwkundige scenario’s voor De Geer III en Zuidwijk. Na de presentatie kunt u vragen stellen om antwoord te krijgen op wat u nog onduidelijk vindt. Graag horen we wat u van de plannen vindt. Daarna eindigt de informatieavond.

Samengevat:

  • Presentatie en informatie over het haalbaarheidsonderzoek of woningbouw mogelijk is in De Geer III en Zuidwijk.
  • Mogelijkheid om uw vragen te stellen en uw mening over de plannen te geven.

Waar gaat de avond niet over?

  • Op deze avond kiezen we niet of het De Geer III of Zuidwijk wordt.
  • Ook kijken we niet naar andere plekken in onze gemeente, waar misschien woningbouw zou kunnen komen.
  • En u kunt deze avond niet aangeven dat u interesse heeft in een woning. Dat kan pas later in de tijd.

Wat is de situatie nu en wat gebeurt er nog later dit jaar?

De gemeenteraad kreeg in april informatie over het haalbaarheidsonderzoek. Hierbij kregen de raadsleden een presentatie van de tussenstand van het haalbaarheidsonderzoek. Na deze bijeenkomst gaat het stedenbouwkundig bureau samen met ons het haalbaarheidsonderzoek afmaken. Na de zomer krijgt de raad dit aangeboden. In die raadsvergadering wordt duidelijk welke bouwlocatie het wordt.

In de toekomst kunt u in een werkgroep meedenken

Later dit jaar wordt dus duidelijk waar we de eerste 250 woningen gaan bouwen. Wij zetten parallel aan de uitwerking van de gekozen locatie een werkgroep op waarin inwoners, organisaties en andere belanghebbenden kunnen participeren. De gemeente onderzoekt welke vorm de werkgroep gaat krijgen. Na de zomer kunt u daarover meer lezen.