Uitnodiging thema-avonden herziening bestemmingsplan Stadshaven

Op woensdag 7 en donderdag 8 september 2022 organiseert de gemeente twee thema-avonden over de herziening van het bestemmingsplan Stadshaven. Deze avonden zijn bedoeld voor omwonenden en andere belangstellenden van de Stadshaven. De bijeenkomsten zijn in het Huis van de Gemeente, waarschijnlijk van 19.30 tot 21.30 uur. 

De aanwezigen horen dan welke aanpassingen er worden voorgesteld in het ontwerp van het herziene bestemmingsplan Stadshaven. De gemeente hoort graag de reacties hierop.

Heeft u belangstelling voor deze herziening van het bestemmingsplan Stadshaven?

Meldt u zich dan via de e-mail aan voor één van deze thema-avonden. Aanmelden kan tot 1 september 2022. 

Mail naar: m.schaap@wijkbijduurstede.nl

Zet het volgende in uw e-mail:

  • uw naam en adres
  • op welke dag u wilt komen
  • met hoeveel personen u wilt komen

De direct omwonenden hebben al een uitnodigingsbrief over de thema-avonden ontvangen