Vakantieregeling schooljaar 2023-2024

De directies van de Wijkse scholen hebben de schoolvakanties als volgt vastgesteld:

Schoolvakanties schooljaar 2023-2024
vakantie van tot en met
Herfstvakantie maandag 16 oktober 2023 vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari 2024 vrijdag 23 februari 2024
Goede vrijdag/Pasen vrijdag 29 maart 2024 maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april 2024 vrijdag 10 mei 2024
Tweede pinksterdag maandag 20 mei 2024  
Zomervakantie maandag 15 juli 2024 vrijdag 23 augustus 2024
* U kunt geen rechten aan dit overzicht ontlenen.

De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente (primair- en voortgezet onderwijs).

Wilt u meer informatie hebben over de schoolvakanties?

Neem dan contact op met de directies van de Wijkse scholen.

Op de pagina schoolvakanties vindt u de data voor het schooljaar 2022-2023

Wij wijzen u op het volgende:

Leerplichtige leerlingen mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met voorafgaande toestemming van de directie van de school, op een of meer dagen afwezig zijn.