Veiligheidsbeeld gemeente Wijk bij Duurstede 2016

In 2016 minder misdrijven dan in 2015

In 2016 is het totaal aantal misdrijven in Wijk bij Duurstede met 10% gedaald ten opzichte van 2015 van 536 naar 483. Deze daling wordt deels veroorzaakt door de daling van het aantal woninginbraken (-13%), autokraken (-15%) en fietsdiefstallen (-48%). Daarentegen nam het aantal bedrijfsinbraken toe (+33%), evenals het aantal vernielingen (+18%).

Gezamenlijke inzet ook in 2017

‘Het geeft voldoening dat de criminaliteitscijfers in onze gemeente dalen’, zegt burgemeester Tjapko Poppens. ‘Dat is mede te danken aan de goede samenwerking met de politie en de betrokkenheid van veel van onze inwoners bij een veilige woon- en leefomgeving.’ Verder geeft burgemeester Poppens aan dat in 2017 veel aandacht besteed wordt aan het voorkomen van autokraken en het bestrijden van alcohol- en drugsoverlast. ‘We richten ons niet alleen op het aanpakken van het delict, maar ook op preventie door samenwerking tussen politie, justitie, gemeente en zorgverleners’, aldus Poppens.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in 2016 met -13% gedaald ten opzichte van 2015. De daling is vooral te zien in de eerste zes maanden van 2016 (-18%). Regionaal is het aantal woninginbraken in Midden-Nederland in 2016 met -8% gedaald ten opzichte van 2015. Opvallend is dat in Wijk bij Duurstede het aantal pogingen is gestegen met +55%, terwijl het aantal geslaagde woninginbraken is gedaald met -39%. Het aantal woninginbraken is hiermee het laagste in de afgelopen tien jaar in Wijk bij Duurstede.

Autokraken

Het aantal autokraken is in 2016 ten opzichte van 2015 gedaald met -15% van 98 naar 83. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter moet niet uit het oog verloren worden dat, afgezet tegen het meerjarig gemiddelde, er nog steeds sprake is van een hoger aantal autokraken. Het betreft deels het stelen van kostbare goederen die in auto’s zijn achtergelaten. Daarnaast was er ook weer sprake van inbraken in auto’s, waarbij men het voorzien had op technische zaken, zoals airbags of ingebouwde navigatie. Hier gaat het om georganiseerde groepen van buiten de regio die wisselend in het land actief zijn. 

Geweld en bedrijfsinbraken

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2016 met +14% gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal bedreigingen met +143%, van 7 in 2015 naar 17 in 2016.

Daarnaast is het aantal bedrijfsinbraken gestegen. Deze inbraken hebben verspreid plaatsgevonden over de gemeente. Onder deze bedrijfsinbraken vallen ook de zes inbraken in basisscholen in Wijk bij Duurstede die allemaal binnen één week hebben plaatsgevonden. De daders hiervan zijn inmiddels door de politie aangehouden.

Burgernet

Bent u al aangemeld bij Burgernet? Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het telefonisch netwerk van de aangeslotenen. De centralist van de politiemeldkamer start een Burgernetactie op na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, een overval of een vermist kind. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Heeft u informatie, dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. Aanmelden kan via de website van Burgernet.
Ruim 2.800 inwoners zijn nu aangemeld bij Burgernet. Er waren afgelopen jaar 9 Burgernetacties in onze gemeente. In 6 gevallen is de Burgernetactie succesvol afgesloten.

Whatsapp-groep

In 2016 hebben gemeente en politie een informatiebijeenkomst gehouden voor inwoners over het opstarten van een buurtpreventie (Whatsapp)groep. Buurtpreventiegroepen is gevraagd zich te registreren op de website www.wabp.nl. Op dit moment zijn er op deze website 11 groepen uit onze gemeente geregistreerd. 

Veiligheidsbeeld gemeente Wijk bij Duurstede