Vol stroomnet geen probleem voor zonnevelden Wijk bij Duurstede

Stroomafspraken voor de geplande zonnevelden

De grens is bereikt van wat het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht aan kan. Dat liet de landelijke netbeheerder TenneT vorige maand weten. Dit heeft gevolgen voor nieuwe projecten. De komst van de geplande zonnevelden in Wijk bij Duurstede is niet in gevaar. Ook kunnen bedrijven en inwoners nog steeds zonnepanelen op hun dak leggen. 

‘Het volle hoogspanningsnet is geen probleem voor de zonnevelden die in onze gemeente zijn gepland.’ Wethouder Henk Vreeswijk (duurzaamheid) geeft uitleg. ‘De gemeente Wijk bij Duurstede heeft beleid afgesproken voor 60 hectare zonneveld. De projectontwikkelaars voor de vergunde zonnevelden (in totaal 53,4 hectare) hebben al leveringsafspraken gemaakt met Stedin. Zij kunnen de stroom dus straks gewoon aan het netwerk leveren. Voor de laatste, nog te vergunnen hectares, is nog niet bekend wanneer zij op het net kunnen worden aangesloten.’ 

De RES 1.0 heeft geen last van dit probleem

Binnen de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 zijn er projecten die nog gebouwd moeten worden. Daarbij is al een contract met Stedin gesloten. Zij kunnen hun stroom aan het netwerk dus gewoon gaan leveren. Stedin geeft aan dat ook de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 nog steeds kan worden uitgevoerd. En dus ook de plannen in Wijk bij Duurstede. In de RES 1.0 beschrijft de energieregio U16 hoe zij in 2030 energie wil opwekken. Daarbij gaat het om 1,8 miljard kilowattuur of Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie.

De komende jaren gaat TenneT de problemen op het net aanpakken

Tussen 2026 en 2029 is er weer ruimte op het net. Deze komt verdeeld vrij. TenneT geeft aan dat hierdoor de procedures voor het aansluiten van bijvoorbeeld een zonnepark in de toekomst wel langer duren. Nieuwe projecten komen op een wachtlijst.

Zonnepanelen op het dak

Inwoners en bedrijven kunnen gewoon nog zonnepanelen op hun daken plaatsen. Kleinere aansluitingen van zonnepanelen die energie terug leveren, kunnen worden aangesloten op het net. Hiervoor geldt een maximum van 200 zonnepanelen per dak.

Bedrijven met meer dan 200 zonnepanelen

Een bedrijfsdak met meer dan 200 zonnepanelen kan worden aangesloten. Maar: het teveel aan opgewekte stroom kan dat bedrijf tijdelijk niet aan het net leveren. De duurzaam opgewekte stroom kunnen bedrijven wel zelf gebruiken en opslaan. Iemand met een grote aanvraag komt op de wachtlijst te staan voor levering aan het net. 

Een vol hoogspanningsnetwerk

Nederland stapt over op duurzame energie. Nu draait het elektriciteitsnet nog vooral op fossiele brandstoffen, zoals kolencentrales en gascentrales. Die centrales staan op plekken waar veel elektriciteitsverbruik is, bij steden of industrie. De wind- en zonnevelden voor duurzame energie staan vaak in het buitengebied. Hier zitten juist weinig elektriciteitskabels in de grond en zijn er weinig hoogspanningsmasten. Die zijn nodig om de stroom te brengen naar plekken waar veel vraag is naar stroom.

In onze provincie is niet teveel duurzame energie: probleem is het netwerk

Het is dus niet zo dat inwoners en bedrijven in de provincie Utrecht te veel duurzame energie opwekken. Het probleem is dat het bestaande netwerk nog niet voldoende geschikt is voor de energietransitie. Daarom past TenneT het netwerk van kabels de komende jaren aan.

Een korte uitleg over Stedin en TenneT

Stedin is de netbeheerder in de gemeente Wijk bij Duurstede en een aantal andere gemeenten. TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Vanuit dit net krijgt het netwerk van Stedin stroom.

Meer nieuws