Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP. Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Wijk bij Duurstede staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen:

  • Naam: C. van Hattem                
  • Geboortedatum: 2 juli 1989
  • Datum verzending voornemen: 10 juli 2018

  •  Naam: N. van Honschoten         
  • Geboortedatum: 9 juni 1997
  • Datum verzending voornemen: 10 juli 2018

  • Naam: T. Snel
  • Geboortedatum: 5 februari 1995
  • Datum verzending voornemen: 10 juli 2018

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595 595.  Als wij binnen vier weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.