Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande persoon te wijzigen volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP. Na onderzoek is gebleken dat hij niet meer woont op het adres waarop hij in de basisregistratie personen van de gemeente Wijk bij Duurstede staat ingeschreven. Dat wil zeggen dat hij voor de gemeente, administratief gezien, verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont. Hij kan dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende persoon: 

  • Naam: S. Funke
  • Geboortedatum: 23-12-1977          
  • Datum verzending besluit: 12 maart 2018

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595595. Als wij binnen vier weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.