Wijk bij Duurstede heeft een Coalitieakkoord

Wijk bij Duurstede heeft een Coalitieakkoord: ‘Denken, durven, daadkracht!’

Na een intensieve periode van onderhandelen, is het Coalitieakkoord van de VVD,
GroenLinks en PCG gereed. Het nieuwe Coalitieakkoord heeft de titel ‘Denken, durven,
daadkracht!’ gekregen. Deze drie woorden geven duidelijk aan dat de nieuwe coalitie
intensief heeft nagedacht over de bestuurlijke opgaven en de mogelijkheden voor Wijk bij
Duurstede. De bestuurlijke opgaven zijn fors, maar de coalitie omarmt de ambities die de
opgaven met zich meebrengen volop en gaat er deze bestuursperiode mee aan de slag.
De laatste onderdelen zijn de afgelopen dagen aan het akkoord toegevoegd. Dat gebeurde
dankzij de hulp van inwoners tijdens de drie spiegelbijeenkomsten. Formateur Reinout
Woittiez bedankt de inwoners voor hun bijdragen aan de spiegelbijeenkomsten. ‘We hebben
drie bijeenkomsten gehad in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Inwoners hebben
daarbij volop gereageerd op onderdelen uit het Coalitieakkoord. Er ontstonden mooie
gesprekken tussen inwoners en de onderhandelaars. Verschillende overwegingen zijn
meegenomen in het akkoord,’ aldus Woittiez.

Presentatie Coalitieakkoord en kandidaat wethouders op dinsdagavond 15 mei

Komende dinsdagavond is de presentatie van het Coalitieakkoord. De kandidaat wethouders
gaan dan 'pitchen': kort leggen zij hun ideeën uit. Daarna is het aan de raad om de kandidaat
wethouders (via stemming) te installeren als wethouders. Voor meer informatie over de
raadsagenda kunt u kijken op de gemeentelijke website. Onder het voorbehoud van
voldoende instemming van de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks op
maandagavond 14 mei is het akkoord definitief.