Wijk bij Duurstede heeft een nieuw college!

Dinsdagavond 15 mei jl. werden de nieuwe wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede benoemd. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Tjapko Poppens uit de wethouders Wil Kosterman (GroenLinks), Hans Marchal (PCG) en nieuwkomer Willem Joustra (VVD).

Wethouder Willem Joustra is het enige nieuwe gezicht in het college

Hij neemt de taken over van zijn voorganger, Jeroen Brouwer (SP). De portefeuille van wethouder Joustra bestaat uit: 

 • Grondbeleid
 • Volkshuisvesting en woningbouw
 • Economische zaken
 • Participatiewet
 • Verkeer, vervoer en Langshaven
 • Vestiging bedrijven en Broekweg
 • Sport

Tevens is Willem Joustra eerste locoburgemeester. Voor deze taak krijgt hij een inwerkperiode. Hij gaat nog verscheidene trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van crisisbestrijding.

Wethouder Wil Kosterman heeft de komende vier jaren deze taken:

 • Onderwijs
 • Wmo en jeugd
 • Kunst en cultuur, archeologie en monumenten
 • Stadspromotie en versterking binnenstad
 • Recreatie, toerisme, evenementenbeleid en toeristische haven
 • Regisseren op meedoen, meedenken en meesturen

Deze laatste, nieuwe  taak, past bij de manier waarop de gemeente in de Wijkse samenleving wil staan: als een regiegemeente, die het belangrijk vindt dat de inwoners en ondernemers meewerken aan de ontwikkelingen en deze ondersteunen. De inwoners hebben namelijk veel kennis en ervaring. De gemeente vraagt hen om mee te denken en ideeën aan te dragen. Dit moet als resultaat hebben dat de besluiten die het college neemt, beter en completer zijn. 

Hans Marchal houdt de portefeuille van de afgelopen vier jaar, met een nieuwe taak erbij

 • Financieel beleid, belastingen en onroerend goed
 • Milieu, energie, duurzaamheid en natuurontwikkeling
 • Beheer openbaar groen, wegen, water, bruggen en vastgoed
 • Ruimtelijke ordening (inclusief handhaving)
 • Afvalverwerking en riolering
 • Wijkgericht werken (beheer openbare ruimte)

Wijkgericht werken is een nieuw onderwerp in het takenpakket van Hans Marchal. Het is de bedoeling om in wijken in onderlinge samenhang (groen, zelfbeheer, onderhoud, parkeren e.d.) aan de slag te gaan.

De komende vier jaar gaat het om het Coalitieakkoord ‘Denken, durven en doen’ 

Met dit Coalitieakkoord profileert het nieuwe college zich als een college dat van aanpakken weet en van gebaande wegen durft af te wijken. Zoals al gezegd is burgerparticipatie hierbij onmisbaar.

Wijk bij Duurstede heeft een nieuw college

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Tjapko Poppens, wethouder Wil Kosterman, wethouder Willem Joustra en wethouder Hans Marchal.