Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Wijk bij Duurstede start met toekomstvisie op warmte

08-11-2019

De gemeente Wijk bij Duurstede start met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met de startnotitie hiervoor. In de Transitievisie Warmte komt te staan wanneer welke wijken van het aardgas gaan en wat de duurzame alternatieven zijn voor verwarming. De gemeente betrekt hierbij betrokken organisaties en partijen, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Klimaatakkoord

Het concept Klimaatakkoord geeft aan dat Nederland in 2050 geheel van het aardgas af moet zijn. De gebouwde omgeving maakt dan niet langer gebruik van aardgas voor verwarming en koken. Als eerste stap moeten alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Hierin staat de planning wanneer welke wijk van het aardgas gaat in de periode tot 2050. Voor de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan, geeft de visie ook de voorkeursalternatieven aan. De gemeenteraad moet de Transitievisie Warmte uiterlijk in 2021 vaststellen.

Samenwerking

De warmtetransitie gaat over grote aantallen woningen en gebouwen en er zijn veel belanghebbenden. Wethouder Hans Marchal benadrukt: ‘Het raakt de directe leefomgeving van woning- en gebouweigenaren, bewoners en gebruikers. Samenwerking en zorgvuldige communicatie zijn daarom noodzakelijk.’

Het opstellen van de Transitievisie Warmte doet de gemeente samen met alle belanghebbenden. De professionele organisaties en partijen die straks een belangrijke rol spelen in de uitvoering, zoals de woningcorporaties en Stedin denken mee. De  gemeente gaat ook in gesprek met de inwoners. Daarnaast vindt afstemming plaats met de lokale energiecoöperatie, de waterschappen, ondernemersverenigingen en andere lokale organisaties.

De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het belangrijk om bij de totstandkoming samen te werken met de buurgemeenten Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug. De gemeenten kunnen zo hun kennis en ervaring delen. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie.