Wijk bij Duurstede zet in op flexwoningen

Om de druk op de woningmarkt te verminderen en aan de grote vraag naar sociale huurwoningen tegemoet te komen, wil Wijk bij Duurstede 70 flexwoningen neerzetten. 
De gemeente werkt samen met woningcorporaties Heuvelrug Wonen en Viveste om woningzoekenden op korte termijn onderdak te kunnen bieden. Om dit mogelijk te maken, neemt Wijk bij Duurstede deel aan de zogenoemde regiodeal flexwonen. Hierin worden met het Rijk afspraken gemaakt voor een financiële bijdrage per gerealiseerde flexwoning.

Twee locaties

Op dit moment zijn er zijn twee plekken in de gemeente waar met de regiodeal de 70 flexwoningen geplaatst kunnen worden. De ene locatie is de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede, de voormalige manege Het Kleine Ros. Het gaat hier om 50 woningen. De andere locatie is de Groenewoudseweg 8 in Cothen. Hier kunnen 20 flexwoningen staan. Mogelijk verhoogt Viveste dit met 17 woningen. Onderzoek om te bepalen of deze locaties geschikt zijn, wordt binnenkort uitgevoerd. Er moeten bijvoorbeeld kabels, riolering en leidingen worden aangelegd.

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen 

Het zijn relatief kleine, maar volwaardige woningen voor 1 tot 4 bewoners. Deze woningen kunnen gemakkelijk geplaatst en verplaatst worden. Deze woningen zullen 10 tot 15 jaar op de twee locaties blijven staan. De tijdelijke woonruimte is bestemd voor een mix van doelgroepen. Volgens de afspraken met het Rijk is het de bedoeling dat de woningen evenredig worden verdeeld over de doelgroepen vergunninghouders, Oekraïense vluchtelingen en woningzoekenden uit de eigen gemeente. ”De plaatsing van flexwoningen is aanvullend op de bestaande woningvoorraad. Dat betekent dat de druk op het bestaande woningaanbod in de sociale huursector hierdoor afneemt. En dat gaan de woningzoekenden in onze gemeente hopelijk voelen”, zegt wethouder Hans Buijtelaar.

Meer informatie over flexwonen in onze gemeente 

Direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Op maandag 28 november (Trekweg 1) en op 1 december (Groenewoudseweg) van 19.00 uur - 21.00 uur in de raadzaal van het Huis van de Gemeente. Deze avonden zijn bedoeld voor direct omwonenden, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Verdere informatie

Nadere informatie over deze projecten is te vinden op onze website.