Wijkse Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 18 november was de Dag van de Ondernemer. Die dag zette de gemeente de lokale ondernemers in het zonnetje. Namens de Ondernemerskring Wijk bij Duurstede (OKW) overhandigde voorzitter Hardy Smit wethouder Jeroen Brouwer (Economische Zaken) een lijst met elf onderwerpen. Over die punten praten de ondernemers graag met de wethouder verder.

Investeren in de samenwerking

De OKW hield een inventarisatie onder haar leden. De elf belangrijkste gespreksonderwerpen kwamen op de lijst te staan. Voor Brouwer is die lijst een mooi beginpunt. ‘Er zit veel enthousiasme en gedrevenheid bij onze ondernemers. Samenwerken is hard nodig. Zeker gezien de periode waarin we nu zitten en met het oog op wat er op ons afkomt. Ik wil laten zien dat ondernemers en wij zaken anders kunnen oppakken door beter samen te werken,’ aldus Brouwer.

De ondernemers kregen een workshop

Voor hun inzet en doorzettingsvermogen verdienen de ondernemers respect. Zeker gezien de rumoerige tijden die achter ons liggen. Zij werden daarom getrakteerd op een workshop Omdenken. Hierbij leerden de aanwezigen dat zoeken naar oplossingen ook anders kan. Het gaat bij problemen niet altijd om een ja of nee als antwoord. Het toepassen van omdenken kan verrassende oplossingen opleveren. Daarna zorgden culinaire traktaties van plaatselijke ondernemers voor een gezellige afsluiting.

Wethouder Brouwer zet de Wijkse dag van de Ondernemers graag voort als traditie

Met de overhandigde bespreekpunten en de lessen van het Omdenken gaan het OKW en de gemeente samen aan de slag. De volgende bijeenkomst is over zes maanden. Jeroen Brouwer ziet graag elk jaar een Wijkse dag van de Ondernemer. De ondernemers en de gemeente kunnen hierdoor de samenwerking op de agenda houden.

Verdere informatie

Wilt u meer informatie over lokale ondernemerszaken? Mail dan naar Marius Zweedijk, beleidsadviseur Economische Zaken.

m.zweedijk@wijkbijduurstede.nl of kijk op onze ondernemerspagina