Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding?

In het afgelopen jaar zijn in de gemeente Wijk bij Duurstede maar liefst 20  inwoners benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Zij hebben zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Kent u iemand uit de gemeente Wijk bij Duurstede, die naar uw idee in aanmerking komt voor een Koninklijke onderscheiding?

U kunt deze persoon voordragen

Hij of zij moet gedurende langere tijd bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties leveren, bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk. Denkt u hierbij aan activiteiten op het gebied van zorg voor de (kwetsbare) medemens, de sport, kerkelijke activiteiten, het welzijnswerk en culturele activiteiten. Het kan zijn dat er sprake is van meerdere activiteiten in de loop van de jaren. Besturen van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het maken van een optelsom van deze activiteiten en bij het voordragen van inwoners.

Wat moet u doen om iemand voor te dragen? 

Neem contact op met Kabinetszaken, via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0343 595 595 of via e-mail: Kabinetszaken@wijkbijduurstede.nl. Met de kabinetsmedewerker kunt u uw voorstel/idee bespreken. Zij geeft u nadere informatie over hoe u tot een voordracht kunt komen. Aanvragen voor de lintjesregen van 2025 dienen compleet te zijn aangeleverd vóór 1 juli 2024. Op basis van de aanvraag adviseert burgemeester Meerts de commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht.