Corona informatie voor ondernemers


Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis op ondernemers te verkleinen. De regelingen worden door diverse partijen uitgevoerd (belastingdienst, RVO, UWV, gemeente).

Hieronder staan links naar websites met meer informatie over de regelingen:

De Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug: Overbruggingsregeling zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Merkt u als zelfstandig ondernemer dat uw inkomsten achteruit gaan of zelfs helemaal wegvallen door de coronacrisis? Als ZZP’er of MKB’er heeft u de keuze uit verschillende regelingen. Bij de Regionale Sociale Dienst kunt u een aanvraag indienen voor de twee regelingen die de RSD uitvoert:

  • inkomensondersteuning levensonderhoud (max € 1.500 per maand) en
  • een lening voor bedrijfskapitaal (tot max € 10.157,-)

Meer informatie en aanvragen?

Kijk op de website van de RSD: dienstverlening voor zelfstandig ondernemers i.v.m. Coronavirus.

Bij de RSD zit een telefoonteam klaar om vragen te beantwoorden. Dit speciale telefoonnummer is 030-69 29 455. U kunt het team bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Dan kunt u via de 'Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)' een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen.

Meer informatie en aanvragen?

Kijk hiervoor op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Aanvraag uitstel betaling heffingen

Alle ondernemers en ZZP’ers in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, reclame- en precariobelasting). Datzelfde geldt voor alle invorderingen die op deze heffingen betrekking hebben. Dit uitstel geldt in eerste instantie tot  31 augustus 2020.

Meer informatie en aanvragen?

Het uitstel kunt u aanvragen bij de BSR (Belasting samenwerking Rivierenland) via de website van de BSR.

Kamer van Koophandel (KvK): Coronaloket

Op de website van de KvK staat een overzicht van de landelijke coronamaatregelen. Ook staan hier antwoorden op allerlei vragen. Het KvK-Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800-2117.

Andere websites met corona-informatie

Gemeente Wijk bij Duurstede

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Volg ons liveblog via onze gemeentelijke website. Wij verspreiden de berichten ook via Facebook en Twitter (ons twitteraccount is @GemWbDuurstede). 

Rijksoverheid

De website van de Rijksoverheid bevat actuele informatie over het virus en informatie voor werkgevers en ondernemers. 

Noodpakket Tozo

23 maart 2020

Wethouder Eric Balemans heeft een brief geschreven aan alle ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede.