Corona informatie voor ondernemers

Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis op ondernemers te verkleinen. De regelingen worden door diverse partijen uitgevoerd (belastingdienst, RVO, UWV, gemeente). 

De Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug: Overbruggingsregeling zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Merkt u als zelfstandig ondernemer dat uw inkomsten achteruit gaan of zelfs helemaal wegvallen door de coronacrisis? Als ZZP’er of MKB’er heeft u de keuze uit verschillende regelingen. Bij de Regionale Sociale Dienst kunt u een aanvraag indienen voor de twee regelingen die de RSD uitvoert:

  • inkomensondersteuning levensonderhoud
  • een lening voor bedrijfskrediet.

De Tozo regeling wordt opnieuw verlengd. De verlengde periode, Tozo 3, loopt van 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021. Kijk voor meer informatie op de website van de RSD.

Meer informatie en aanvragen?

Bij de RSD zit een telefoonteam klaar om vragen te beantwoorden. Dit speciale telefoonnummer is 030-69 29 455. U kunt het team bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur. 
 

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht: URECA

29 mei 2020

Ondernemers in de regio Utrecht kunnen sinds enkele weken de hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Lees er alles over op de website van de Provincie Utrecht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? 

Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur via onderstaande button. Hier vindt u ook meer informatie over de TVL-subsidie.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Aanvraag uitstel betaling heffingen

Alle ondernemers en ZZP’ers in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, reclame- en precariobelasting). Datzelfde geldt voor alle invorderingen die op deze heffingen betrekking hebben. Dit uitstel geldt in eerste instantie tot  31 augustus 2020. Het uitstel kunt u aanvragen bij de BSR (Belasting samenwerking Rivierenland) via de website van de BSR.

Kamer van Koophandel (KvK): Coronaloket

Op de website van de KvK staat een overzicht van de landelijke coronamaatregelen. Ook staan hier antwoorden op allerlei vragen. Het KvK-Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800-2117.

tabel KVK corona noodhulp

Rijksoverheid

De website van de Rijksoverheid bevat actuele informatie over het virus en informatie voor werkgevers en ondernemers. 

23 maart 2020

Wethouder Eric Balemans heeft een brief geschreven aan alle ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen?

Volg ons liveblog via onze gemeentelijke website. Wij verspreiden de berichten ook via Facebook en Twitter (ons twitteraccount is @GemWbDuurstede).