Corona informatie voor ondernemers

Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis op ondernemers te verkleinen. De regelingen worden door diverse partijen uitgevoerd (belastingdienst, RVO, UWV, gemeente). 

De Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug: Overbruggingsregeling zelfstandig Ondernemers (Tozo)

Merkt u als zelfstandig ondernemer dat uw inkomsten achteruit gaan of zelfs helemaal wegvallen door de coronacrisis? Als ZZP’er of MKB’er heeft u de keuze uit verschillende regelingen. Bij de Regionale Sociale Dienst kunt u een aanvraag indienen voor de twee regelingen die de RSD uitvoert:

  • inkomensondersteuning levensonderhoud
  • een lening voor bedrijfskrediet.

De Tozo regeling wordt opnieuw verlengd. De verlengde periode, Tozo 5, loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Kijk voor meer informatie op de website van de RSD.

Meer informatie en aanvragen?

Bij de RSD zit een telefoonteam klaar om vragen te beantwoorden. Dit speciale telefoonnummer is 030-69 29 455. U kunt het team bellen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 -17.00 uur. 
 

TONK-regeling verlengd tot 1 oktober 2021

Het kabinet heeft het steunpakket voor banen en economie verlengd. Ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd. Dit is een tegemoetkoming voor kosten van de gemeente voor als u als gevolg van de coronamaatregelen problemen heeft met het betalen van noodzakelijke (woon)kosten. De periode van TONK loopt nu door tot 1 oktober 2021. Om aanspraak te kunnen maken op deze tegemoetkoming maakt het niet uit of u in loondienst werkt, een ondernemer bent of een uitkering ontvangt.

01-02-2021

Ondernemersteam RSD biedt zelfstandigen perspectief en ondersteuning

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) biedt zelfstandig ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis ondersteuning en perspectief via een specialistisch Ondernemersteam. 1 februari 2021 lanceerde de dienst een OndernemersScan, ontwikkeld in samenwerking met CompetenSYS. De scan brengt de ondersteuningsbehoeften van ondernemers in beeld. Op basis van de uitkomsten biedt het RSD Ondernemersteam daar waar mogelijk hulp en ondersteuning op maat.  

De coronacrisis heeft veel ondernemers en ZZP’ers hard geraakt

Tot op heden deden ruim 6500 zelfstandigen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De RSD voert de Tozo regeling uit namens de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Een deel van deze zelfstandigen ontwikkelt, al dan niet met behulp van het eigen netwerk, nieuwe activiteiten of slaat zelfs een geheel andere koers in. Een ander deel lukt dit (nog) niet op eigen kracht en heeft hier advies bij nodig.

Proactief

Patrick van de Berg, projectleider RSD Ondernemersteam: “Iedere ondernemer heeft een eigen verhaal en vraagstukken. Daarom hebben we er voor gekozen ondernemers proactief te benaderen. De OndernemersScan stelt ons in staat om naast financiële ondersteuning op andere manieren hulp te kunnen bieden. Dit kan gaan om bedrijfscoaching, advies, bij- of omscholing, het aanpakken van (beginnende) schulden of heroriëntatie op de arbeidsmarkt. De ondersteuning is erop gericht om zelfstandig ondernemers voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Dit kan als zelfstandig ondernemer maar bijvoorbeeld ook als werknemer in loondienst.”

De komende weken worden alle zelfstandig ondernemers die op dit moment gebruik maken van de Tozo uitgenodigd om de OndernemersScan in te vullen. Vervolgens gaat het RSD Ondernemersteam op basis van de uitkomsten met de ondernemer aan de slag.

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Extra hulp voor ondernemers in regio Utrecht: URECA

29 mei 2020

Ondernemers in de regio Utrecht kunnen hulp inroepen van URECA voor al hun corona-gerelateerde vraagstukken. Een netwerk van experts en collega-ondernemers uit het regionale bedrijfsleven, gemeenten en provincie Utrecht ondersteunt hen belangeloos. Lees er alles over op de website van de Provincie Utrecht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? 

Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 90.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

U kunt de TVL Q1 aanvragen van 15 februari 2021 12:00 uur tot en met 30 april 2021 17:00 uur via onderstaande button. Hier vindt u ook meer informatie over de TVL-subsidie.

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Aanvraag uitstel betaling heffingen

Alle ondernemers en ZZP’ers in de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen uitstel van betaling krijgen van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing, reclame- en precariobelasting). Datzelfde geldt voor alle invorderingen die op deze heffingen betrekking hebben. Het uitstel kunt u aanvragen bij de BSR (Belasting samenwerking Rivierenland) via de website van de BSR.

Kamer van Koophandel (KvK): Coronaloket

Op de website van de KvK staat een overzicht van de landelijke coronamaatregelen. Ook staan hier antwoorden op allerlei vragen. Het KvK-Coronaloket is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800-2117.

tabel KVK corona noodhulp

Rijksoverheid

De website van de Rijksoverheid bevat actuele informatie over het virus en informatie voor werkgevers en ondernemers. 

23 maart 2020

Wethouder Eric Balemans heeft een brief geschreven aan alle ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen?

Volg ons liveblog via onze gemeentelijke website. Wij verspreiden de berichten ook via Facebook en Twitter (ons twitteraccount is @GemWbDuurstede).