Bouwen en verbouwen

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u als ondernemer eHerkenning nodig. Meer informatie over eHerkenning vindt u op de website over eHerkenning.
De gemeente verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en op papier uitprinten.

Kosten

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning vindt u  in de Legesverordening van de gemeente Wijk bij Duurstede. De actuele Legesverordening vindt u op de website Officiële bekendmakingen.

Vergunning ontvangen

Heeft u de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal verstuurd? Dan ontvangt u de vergunning ook digitaal. U krijgt een e-mail van de gemeente (van e-mailadres info@wijkbijduurstede.nl). In deze e-mail staat dat uw omgevingsvergunning gereed is en dat u deze kunt downloaden via de website WeTransfer. Dit is een onlineprogramma waarmee u grote bestanden kunt versturen of binnen halen.

Info

Voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kunt u ook terecht op het Kennisplein omgevingsvergunning.