Bouwen en verbouwen

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Het is tijdens de COVID-19 maatregelen nog steeds mogelijk om een afspraak te maken met team bouwen. De afspraak zal, zolang de COVID-19 maatregelen van kracht blijven, op een alternatieve manier worden afgehandeld. Afhankelijk van uw vraag zal de afspraak worden afgehandeld per mail, telefoon of via een videoverbinding. Voor de videoverbinding maken wij gebruik van Zoom. Om dit programma te kunnen gebruiken dient u via Zoom een account aan te maken en zult u vervolgens de applicatie moeten installeren op uw pc, tablet of smartphone.  

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan doet u via het Omgevingsloket een aanvraag voor de activiteiten. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren.
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u als ondernemer eHerkenning nodig. Meer informatie over eHerkenning vindt u op de website over eHerkenning.
De gemeente verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en op papier uitprinten.

Kosten

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning vindt u  in de Legesverordening van de gemeente Wijk bij Duurstede. De actuele Legesverordening vindt u op de website Officiële bekendmakingen.

Vergunning ontvangen

Heeft u de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal verstuurd? Dan ontvangt u de vergunning ook digitaal. U krijgt een e-mail van de gemeente (van e-mailadres info@wijkbijduurstede.nl). In deze e-mail staat dat uw omgevingsvergunning gereed is en dat u deze kunt downloaden via de website WeTransfer. Dit is een onlineprogramma waarmee u grote bestanden kunt versturen of binnen halen.

Info

Voor uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning kunt u ook terecht op het Kennisplein omgevingsvergunning.