Informatie over bedrijventerreinen

Hier vindt u informatie over de bedrijventerreinen Broekweg-Noord, Broekweg, Langshaven en Cothen.

  • Bedrijventerrein Broekweg-Noord

Het nieuwe bedrijventerrein Broekweg-Noord ligt aan de noordkant van het bedrijventerrein Broekweg en is ongeveer 4 hectare groot. Dit bedrijventerrein heeft het profiel van Duurzame Handelsplaats voor High Tech, Food & Creativiteit. De focus voor dit bedrijventerrein ligt op duurzaamheid, groothandel, High Tech Systemen en Materialen, Agri & Food en Creatieve Industrie.

Soorten vestigingen

Op Broekweg-Noord  kunnen zich bedrijven vestigen die passen binnen het profiel en in de milieucategorieën 1 tot en met 3. Broekweg-Noord wordt een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Het profiel is: modern, aantrekkelijk en duurzaam, met een goede landschappelijke inpassing. Zwaardere milieucategorieën zijn uitgesloten. 

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een kavel op Broekweg-Noord? Neem dan contact op via telefoonnummer 0343-595 595 of per e-mail: info@wijkbijduurstede.nl.

  • Bedrijventerrein Broekweg

Bedrijventerrein Broekweg ligt aan de westkant van Wijk bij Duurstede en is ongeveer 33 hectare groot. Er zijn ruim honderd bedrijven gevestigd, die samen goed zijn voor meer dan 1.000 arbeidsplaatsen. Ongeveer de helft van de werknemers op Broekweg woont ook in de gemeente Wijk bij Duurstede.

Soorten vestigingen

Op Broekweg zijn bedrijven gevestigd in de milieucategorie 1 tot en met 3. Het is een gemengd terrein met een variatie aan bedrijvigheid. Zo treft u naast kantoren (tot maximaal 2.000 m2) onder meer constructie- en transportbedrijven. Maar ook grootschalige detailhandel, auto- en caravanbedrijven en drukkerijen.

Uitbreidingen

De gemeente geeft op Broekweg geen kavels meer uit. Vestiging is alleen nog mogelijk door aankoop of huur van een bestaand bedrijfspand of stuk grond.

Bijzondere vestigingsbepalingen

Komt uw bedrijf (qua type) niet voor in de lijst van toegelaten bedrijven voor Broekweg? Neemt u dan contact op met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede. Bereikbaar via telefoonnummer 0343-595 595 of per email info@wijkbijduurstede.nl. Misschien zijn er andere mogelijkheden voor u.

  • Bedrijventerrein Langshaven

Bedrijventerrein Langshaven ligt aan het Amsterdam-Rijnkanaal en grenst aan bedrijventerrein Broekweg. Dit terrein heeft een bruto oppervlakte van circa 10 hectare.

Soort vestigingen

Op Langshaven mogen bedrijven komen in de milieucategorie 1 tot en met 4. Dit houdt in dat ook de wat zwaardere industriële bedrijven zich hier kunnen vestigen. De kavels ten zuiden van de centrale toegangsweg Molenvliet zijn watergebonden. De kade van de Langshaven is echter voor alle bedrijven toegankelijk. Geen van de bedrijven beschikt over een exclusief recht op het gebruik van (een deel van) de kade of het water.

  • Bedrijventerrein Cothen

Bedrijventerrein Cothen beslaat circa 5 hectare. Het ligt op de hoek Willem Alexanderweg/Bredeweg. Daarnaast zijn er verschillende kleinere percelen waarop een bedrijfsbestemming rust. De gemeente geeft in Cothen geen grond met bedrijfsbestemming meer uit.