Melding of omgevingsvergunning milieu

Gaat u een bedrijf beginnen of uitbreiden? Wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten uitvoeren of verhuist u naar een bestaand bedrijfspand? Ga dan na welke milieuvoorschriften gelden voor uw bedrijf.

Melding doen of vergunning aanvragen

Afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast, doet u een melding of vraagt u een vergunning aan. Via de Activiteitenbesluit Internet Module toetst u of uw bedrijfsactiviteiten tot type A, B of C behoren. Let er ook altijd op dat uw activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.

  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type A (minst milieubelastend)? Dan hoeft u geen melding te doen. U moet zich wel houden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type B (redelijk milieubelastend)? Dan doet u een melding. Ook (interne) verplaatsingen of het stopzetten van grotere installaties en bedrijfsactiviteiten moet u melden. Dit doet u online via de Activiteitenbesluit Internet Module. Uw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.
  • Behoren uw bedrijfsactiviteiten tot type C (milieubelastend)? Dan vraagt u een omgevingsvergunning activiteit milieu aan. Dit doet u via Omgevingsloket Online.

Contact vóór de melding/aanvraag

Neem altijd contact op met de gemeente voordat u een melding doet of een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit kan per e-mail naar info@wijkbijduurstede.nl of via telefoonnummer 0343-595 595. U krijgt dan informatie over de documenten die u moet aanleveren bij de aanvraag of melding. Soms is bijvoorbeeld ook een akoestisch onderzoek nodig. Daarover kunnen wij u adviseren. Bekijk de eisen waaraan een akoestisch onderzoek moet voldoen. (link naar eisen met betrekking tot een akoestisch onderzoek)

Op tijd melden/aanvragen                     

Een melding moet u minimaal 4 weken van te voren indienen. De behandeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu duurt maximaal 26 weken. Deze termijn kunnen wij eenmalig met 6 weken verlengen. In sommige gevallen is een kortere procedure van 8 weken voldoende.

Kosten

Een melding Activiteitenbesluit en een omgevingsvergunning activiteit milieu zijn gratis.