De Wijkse Werkplaats

De Wijkse Werkplaats is een initiatief van de gemeente Wijk bij Duurstede en de lokale ondernemersverenigingen. Doel van de Wijkse Werkplaats is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering, met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en jonggehandicapten. Zij kunnen aan het werk in het normale bedrijfsleven. Maar voordat het zover is hebben zij soms een ‘opstapje’ nodig. Bijvoorbeeld omdat zij al langere tijd uit het arbeidsproces zijn. Of omdat zij begeleiding of een aangepaste werkplek nodig hebben. 

Iedereen werkt naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Dat is het motto van De Wijkse Werkplaats. Daarbij hebben we u als werkgever hard nodig. Maar we weten dat veel bedrijven het als een risico ervaren om klanten van de Sociale Dienst in dienst te nemen. Dat begrijpen we ook een daarom bieden we u ondersteuning.

Hoe helpt de Wijkse Werkplaats u?

Wij bieden u ondersteuning bij het invullen van uw vacatures en advies bij uw personeelsvraagstukken. Daarnaast heeft De Wijkse Werkplaats een aantal regelingen beschikbaar voor werkgevers die de (financiële) risico’s van het in dienst nemen van onze klanten wegnemen:

  • Proefplaatsing
  • Mobiliteitsbonus
  • No-risk polis
  • Loonkostensubsidie
  • Aanpassingen werkplek
  • Payroll

Vacature en voordeel aanvragen

Heeft u een vacature en wilt u van een of meerdere van deze voordelen gebruik maken? Neem dan contact op met Bibiana Drent van de Wijkse Werkplaats. Zij is bereikbaar via e-mail bibiana.drent@wijksewerkplaats.nl of telefonisch via telefoonnummer 06-13217572. 

Meer informatie vindt u op de website van De Wijkse Werkplaats.