Subsidie

De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen, belangengroeperingen en andere initiatieven. De activiteiten moeten natuurlijk passen in het door de gemeente gevoerde beleid.

De procedure van de aanvraag en de algemene voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Wijk bij Duurstede 2013 en uitgewerkt in de Beleidsregels subsidieverlening 2019. 

Structurele subsidies vraagt u aan met het formulier ‘Aanvraag structurele subsidie’. Wilt u uw aanvraag digitaal doen? U heeft een zogeheten eHerkenning niveau 2+ nodig.  U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor ondernemers. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? U kunt dit aanvragen via de website van eHerkenning.

Uw subsidieverantwoording kunt (de zogeheten inhoudelijke en/of financiële jaarstukken) ook digitaal indienen met het formulier ‘subsidie verantwoording’.

U kunt ook een subsidie aanvragen voor activiteiten die in principe eenmalig. Gebruik hiervoor het formulier ‘aanvraag subsidie voor jaarlijkse evenementen, jubilea of incidentele activiteiten'

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie of over de mogelijkheden voor uw organisatie voor een subsidie? Neem dan contact op met Team Samenleving via telefoonnummer 0343-595595.