Leerplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig

  • Zij moeten naar school.
  • Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 
De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

Meer informatie over:

Jaarverslag leerplicht 2021-2022 (pdf, 2 MB)