Samenwerkingsverbanden voor het onderwijs

Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen in een samenwerkingsverband. Zij maken afspraken over onder andere:

  • De begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.
  • Welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.

Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie.