Samenwerkingsverbanden voor het onderwijs

Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen in een samenwerkingsverband. Zij maken afspraken over onder andere:

  • De begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.
  • Welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.

Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie.

Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen:

  • de scholen
  • schoolbesturen
  • de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

Zij werken samen aan passend onderwijs voor het basisonderwijs in de regio.

Kijk voor meer informatie op de website svw ZOUT.

Dit is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs.

Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op deze scholen neemt de Bijbel een centrale plaats in. Landelijk zorgt Berséba voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen.

Kijk voor meer informatie op de website van Berséba.

Dit is een regionaal samenwerkingsverband tussen:

  • de scholen
  • schoolbesturen
  • de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

Zij werken samen aan passend onderwijs voor het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio.

Kijk voor meer informatie op de website van swv-VO-ZOU.