Schoolvakanties

  • Elke jaar stellen de directies van de scholen in de gemeente de schoolvakanties vast.
  • De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente.
  • Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u meer informatie over de schoolvakanties? Neem dan contact op met de directies van de genoemde scholen.
  • Let op! Alleen als de schooldirectie vooraf toestemming geeft, mag een leerplichtige leerling op een of meer dagen afwezig zijn. Dit geldt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.