Schoolvakanties gemeente Wijk bij Duurstede

  • Elke jaar stellen de directies van de scholen in de gemeente de schoolvakanties vast.
  • De vakanties gelden voor alle scholen in de gemeente.
  • Aan onderstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u meer informatie over de schoolvakanties? Neem dan contact op met de directies van de genoemde scholen.
  • Let op! Alleen als de schooldirectie vooraf toestemming geeft, mag een leerplichtige leerling op een of meer dagen afwezig zijn. Dit geldt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

Schoolvakanties schooljaar 2022-2023

vakantie van tot en met
Herfstvakantie maandag 24 oktober 2022 vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari 2023 vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag vrijdag 7 april 2023  
Tweede paasdag maandag 10 april 2023  
Meivakantie maandag 24 april 2023 vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei 2023 vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag maandag 29 mei 2023  
Zomervakantie maandag 10 juli 2023 vrijdag 18 augustus 2023

Schoolvakanties schooljaar 2021-2022

vakantie van tot en met
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag (alleen
voor basisonderwijs)
vrijdag 15 april 2022  
Tweede paasdag maandag 18 april 2022  
Meivakantie maandag 25 april 2022 vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 vrijdag 27 mei 2022
Tweede pinksterdag maandag 6 juni  
Zomervakantie maandag 11 juli 2022 vrijdag 19 augustus 2022

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf.

Er zijn 3 verplichte schoolvakanties. De overheid stelt de data voor deze vakanties landelijk vast. Het gaat om:

  • 2 weken kerstvakantie
  • 6 weken zomervakantie
  • 1 week meivakantie.

De overheid geeft adviesdata voor de volgende schoolvakanties:

  • herfstvakantie
  • voorjaarsvakantie.

Scholen mogen van deze adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen aan het ministerie van OCW. De medezeggenschapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn.