Informatie over noodopvang asielzoekers Mariënhoeve

Tijdlijn gebeurtenissen crisisnoodopvang (pdf, 136 KB) Veelgestelde vragen opvang vluchtelingen

Ervaart u een gevoel van onveiligheid op of rond sportpark Mariënhoeve? Dan kunt u bellen met de beveiliging op nummer 06-34 57 77 46.

21-09-2022: Asielzoekers verhuizen begin oktober naar andere locatie

De groep asielzoekers die gemeente Wijk bij Duurstede sinds 27 augustus opvangt, vertrekt begin oktober. Door een week langer te blijven is het mogelijk een warme overdracht te realiseren naar een andere plek in de regio.

Een menswaardig verblijf staat voorop bij de opvang van asielzoekers

Burgemeester Iris Meerts legt uit hoe het college over de langere opvangperiode denkt. ‘Wij willen asielzoekers een menswaardig verblijf bieden in afwachting van hun procedure. Dat is het uitgangspunt van het college. Daarom zijn wij blij dat er nu zicht is op een nieuwe locatie, waar zij langer kunnen blijven. Dat deze groep mensen daardoor iets langer dan vier weken in onze gemeente blijft vinden wij goed uit te leggen.’

De korte verlenging is afgesproken in goed overleg met Stichting WijkSport

Stichting WijkSport is ermee akkoord gegaan dat de asielzoekers een week langer in de sporthal blijven. Direct na hun vertrek start de afbouw van de opvanglocatie, zodat de sporters er weer gebruik van kunnen maken voor de start van het winterseizoen.

Wilt u in gesprek over de asielzoekers die Wijk bij Duurstede huisvest en heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan een mail naar: communicatie@wijkbijduurstede.nl.

Er is afgelopen week veel gebeurd in onze gemeente. Dat is u vast niet ontgaan. Het begon vrijdagavond 26 augustus. Toen vroeg de Veiligheidsregio Utrecht ons of we vanaf zaterdag tijdelijk een groep asielzoekers konden opvangen. De situatie in Ter Apel liep erg uit de hand. Al maanden roept de minister gemeenten op om te helpen bij de onmenselijke situatie daar.

We vonden dat we als college in actie moesten komen

Wat iedereen ook van de situatie vindt: wij wilden niet toekijken zonder iets te doen. Het gaat hier om mensen die net als wij, in veiligheid willen leven en gelukkig willen zijn. Het is niet acceptabel dat mensen buiten moeten slapen zonder goede hygiëne en zonder warm eten.

We stelden scherpe voorwaarden

Hopelijk begrijpt u dat het moeilijk is om in zo weinig tijd zo’n ingrijpend besluit te nemen. Het opvangen van mensen uit een andere cultuur en met misschien andere normen of waarden kan iets met u doen. Ook is het een grote klus om te klaren in zo’n korte tijd. Daarom stelden wij vooraf scherpe voorwaarden:

1. de rust en veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste;

2. hulp van buitenaf is nodig, want onze gemeentelijke organisatie is niet voorbereid op zoveel extra werk.

Hiermee stonden we helemaal achter het besluit de asielzoekers hier op te vangen.

Niet alles laat zich sturen

Ondanks onze voorwaarden om de rust en veiligheid van iedereen voorop te zetten, is niet alles goed gegaan. Sommige inwoners vonden dat zij slechte en gebrekkige informatie kregen. Wij hebben directe buren een brief gestuurd, maar wij hadden meer inwoners die in de buurt wonen een brief moeten sturen over de opvang. Een paar asielzoekers maakten misbruik van onze gastvrijheid en misdroegen zich. Zij zijn hier niet langer welkom.

In alle hectiek deden wij uitspraken richting de pers die onbedoeld voor een verkeerd beeld over de Wijkse samenleving zorgden. Ook de betrokken ondernemers van het festival ‘Kleurrijk uit in Wijk’ kregen verschillende berichten over het wel of niet doorgaan van de feesten. Wij bieden daarvoor onze oprechte excuses aan.

Wij hebben alle begrip voor uw zorgen, meningen en gevoelens

Deel die met ons. De een gebruikt hiervoor een demonstratie, de ander komt naar een inloopavond, zoals eind vorige week in de Open Hof. Ook in de komende weken praten we graag met u verder. Wij organiseren hiervoor opnieuw kleinschalige inloopavonden.

De kracht van Wijk bij Duurstede

We vinden het hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners hun hulp aanbieden om het verblijf voor de asielzoekers in onze gemeente zo prettig mogelijk te maken. Deze groep organiseert activiteiten of maakt een praatje met de asielzoekers. Andere inwoners geven ons tips om het beter te doen. Inwoners die zich zorgen maken laten horen hoe belangrijk zij het vinden dat ons Wijk bij Duurstede een fijne plek is en blijft om te wonen.

Dat maakt Wijk bij Duurstede zo bijzonder. U laat zien wat een warme en hechte gemeenschap Wijk bij Duurstede is. En wij voelen ons trots om daar de burgemeester en wethouders van te mogen zijn.

Wilt u meer weten over de afgelopen week?

Op deze webpagina (groene button bovenaan deze pagina) staat precies wat er van dag tot dag gebeurde en gebeurt. Ook staan hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u nog vragen of wilt u uitgenodigd worden voor de kleinschalige inloopavonden, neem dan contact op via communicatie@wijkbijduurstede.nl of 0343-595 595.

Met vriendelijke groet,
burgemeester Iris Meerts

Wil Kosterman, Hans Buijtelaar, Jeroen Brouwer, Jan Kuiper
wethouders

PS Vrijwilligers bezorgen deze brief huis aan huis. Onze dank is groot dat zij dit willen doen. Op deze manier is de brief het snelste bij u.

Sinds zaterdag vangt gemeente Wijk bij Duurstede tijdelijk asielzoekers op. Heeft u hierover vragen, opmerkingen of ideeën dan bent u welkom bij inloopmomenten in de Open Hof in de binnenstad (ingang Klooster Leuterstraat, schuin tegenover de Hema):

 • donderdag 1 september tussen 19.00 en 21.00 uur*
 • vrijdag 2 september tussen 10.00 en 12.00 uur*
 • vrijdag 2 september tussen 14.00 en 16.00 uur*
 • vrijdag 2 september tussen 19.00 en 21.00 uur*

*Let op: u kunt binnen deze tijden op elk moment binnenlopen, er is geen starttijd.

Burgemeester en/of wethouders zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan. Net als de wijkagent en een medewerker van de gemeente bij wie u terecht kunt met praktische vragen over openbare orde en veiligheid.

Vanmiddag maakte burgemeester Meerts aangescherpte afspraken over de veiligheid rondom de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Er is ingegrepen omdat drie asielzoekers die sinds zaterdag zijn opgevangen op Mariënhoeve, maandagavond 29 augustus werden aangehouden. Zij zorgden voor overlast en maakten zich schuldig aan strafbare feiten.

Vanwege de enorme druk op Ter Apel stemde het college van burgemeester en wethouders afgelopen vrijdag in met het dringende verzoek vanuit de veiligheidsregio om tijdelijk 100 asielzoekers op te vangen. Het college vindt het belangrijk om hen een menswaardig onderkomen te bieden. 

Sinds de komst van de asielzoekers, zijn er inwoners van Wijk bij Duurstede die zich zorgen maken over de veiligheid binnen de gemeente. Gisteravond kwamen verschillende meldingen binnen van overlast. Daarop zijn aanhoudingen verricht en deze personen zijn in detentie gezet, totdat zij worden overgedragen aan het COA. Terug naar Wijk bij Duurstede is voor hen geen optie meer.

Het college van burgemeester en wethouders neemt zorgen van inwoners zeer serieus en heeft haar verantwoordelijkheid genomen: er is 24/7 beveiliging aanwezig in de hal en op het terrein. De gemeente heeft zichtlijnen gecreëerd door het groen op het terrein te snoeien en extra verlichting aan te brengen. Vandaag is overlegd met de top van de veiligheidsregio, de politie en het COA over extra acties om veiligheid rondom de tijdelijke crisisnoodopvang te waarborgen. 

“Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Die taak neem ik serieus. Het is onverteerbaar als sommige mensen misbruik maken van onze gastvrijheid. Dat moet direct worden bestraft. Vandaar dat ik aangescherpte maatregelen heb getroffen.”

De volgende acties zijn overeengekomen:

 • Er lopen vanaf vandaag extra boa’s in de stad, die nauw samenwerken met de politie en vragen van inwoners kunnen beantwoorden.
 • Er komen extra agenten in Wijk bij Duurstede. Zij zijn aanwezig op drukke plekken in de stad. 
 • De groep asielzoekers is door de VRU, beveiliging en politie extra gescreend op potentiële overlastgevers. Deze personen worden overgebracht naar een andere locatie. 
 • Ook is afgesproken dat mensen uit veilige landen niet in Wijk bij Duurstede worden opgenomen. 
 • Twee extra agenten rijden als noodachtervang op meldingen.
 • De Veiligheidsregio zorgt voor een continue (24/7) bezetting van 10 beveiligers in en rond de sporthal.
 • De veiligheidsregio informeert de asielzoekers in de crisisopvang elke dag opnieuw over regels en gewenst gedrag. Bij ontsporingen grijpen we direct in.

Vanavond is de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Het college nodigt inwoners deze week uit om in gesprek te gaan. Er is in deze gesprekken volop ruimte voor vragen, zorgen en ideeën.

Bij de gemeente en de politie zijn gisteren verschillende meldingen binnengekomen over vluchtelingen, die voor overlast hebben gezorgd. Dit leidt tot onrust op straat, op schoolpleinen en op social media. Iedereen in Wijk bij Duurstede moet zich veilig kunnen voelen.  De politie heeft gisteravond enkele aanhoudingen verricht. Deze personen zitten in detentie en worden zo snel mogelijk overgedragen aan het COA. Zij komen niet terug naar Wijk bij Duurstede. 

Het college van burgemeester en wethouders is zich er terdege van bewust, dat inwoners zich zorgen maken en zich onveilig voelen. Hiervoor nemen wij onze volledige verantwoordelijkheid. Wij zijn in overleg met de top van de Veiligheidsregio, de politie en het COA om per direct passende maatregelen te nemen. Hierover berichten wij u later meer. In de tussentijd vragen wij u om kalm te blijven en meldingen van eventuele overlast door te geven via 06-34577746. U wordt dan direct te woord gestaan door de beveiliging op de opvanglocatie.

De nood is erg hoog in Ter Apel. Er is geen ruimte meer in bestaande asielzoekerscentra. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft het college dringend verzocht om nog dit weekend tijdelijk 100 vluchtelingen op te vangen. Het college stemde in met dit verzoek. En kwam tot dit besluit omdat zij het belangrijk vindt om vluchtelingen een menswaardig onderkomen te bieden. De gemeente Wijk bij Duurstede biedt daarom met ingang van zaterdagavond 27 augustus tijdelijk 100 vluchtelingen een onderkomen in een sporthal op Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede.

De korfbalhal op Mariënhoeve is gereedgemaakt voor de opvang van 100 vluchtelingen

Direct na het besluit zijn de VRU en Stichting Wijksport op verzoek van de gemeente de sporthal met spoed gereed gaan maken voor deze opvang. Alle voorzieningen zoals sanitaire faciliteiten, eten, drinken, verzorging en begeleiding worden geregeld door de VRU. Op de opvanglocatie is 24/7 beveiliging aanwezig. Van 08.00 uur - 22.00 uur zijn er vier woonbegeleiders en een locatiecoördinator vanuit de VRU.

Burgemeester Iris Meerts: ‘Ook wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen om deze mensen een menswaardig verblijf te geven. We kennen allen de schrijnende beelden en verhalen over vluchtelingen die nacht na nacht buiten moeten slapen, zonder goede hygiëne en zorg. Daarom komen wij te hulp.’

Informatie voor inwoners

Het sportpark is gelegen op enige afstand van een woonwijk. Alle direct omwonenden zijn geïnformeerd met een brief. Ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen uit de nabije omgeving worden op de hoogte gebracht.

Meer informatie

Wie vragen heeft over deze tijdelijke opvang, kan mailen naar: communicatie@wijkbijduurstede.nl

Op deze webpagina houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws over deze tijdelijke noodopvang.