Carbidschieten op 31 december?

Meld dit bij de gemeente

Het carbidschieten is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Wijk bij Duurstede opgenomen. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede op 31 december van 12.30 (*) tot 18.00 uur mogen carbidschieten in het buitengebied, onder bepaalde voorwaarden.

(*) Eerder hebben wij gecommuniceerd dat u op oudejaarsdag carbid mag schieten van 10.00-18.00 uur. Doordat oudejaarsdag op een zondag valt, is de Zondagswet van toepassing.  Op oudejaarsdag mag, mits u zich tijdig aanmeldt en voldoet aan de voorwaarden, carbid worden geschoten van 12.30-18.00 uur.

Heeft u plannen om op 31 december carbid te schieten?

Meld dit dan uiterlijk 16 december 2023 bij de gemeente via het onderstaande formulier 'melding carbidschieten'.

Formulier melding carbidschieten

In de APV staan de regels over carbidschieten

In de bebouwde kom mag carbidschieten bijvoorbeeld niet. Ook mogen inwoners geen groot materieel bij dit schieten gebruiken. De afstand tot gebouwen moet 100 meter zijn. In artikel 2:73a van de APV staat dat inwoners carbidschieten twee weken van tevoren moeten melden. 
Naast de APV gelden ook beperkingen voor geluid in natuur- en stiltegebieden.

Om te mogen knallen in een stiltegebied is een vergunning nodig van de Provincie

Het aanvragen van deze vergunning kost tijd. Doe de aanvraag dus zo snel mogelijk. Meer informatie daarover staat op de website van de RUD Utrecht.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Risico beperkende maatregelen

De belangrijkste uitgangspunten van de Veiligheidsregio Utrecht voor veilig carbidschieten:

  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gehoorbescherming en veiligheidsbril.
  • Gebruik van deugdelijk materiaal. Een melkbus moet in goede staat zijn met een stevige bodem. Schieten gebeurt met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel. Voorkomen moet worden dat de bus – na het ontsteken – achteruit kan schieten.
  • Veilig ontsteken van het carbid. Het gas in de bus ontsteken met een fakkel op een stok gepositioneerd aan de zijkant van de melkbus. Of met een vast ontstekingsmechanisme in de bus.
  • Houd het publiek op een veilige afstand.
  • Houd voldoende afstand tot de bebouwde omgeving om materiële schade en daaraan gerelateerd persoonlijk letsel te voorkomen.
  • Voorbereiding op ongevallen door aanwezigheid van EHBO en voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken).