Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Aardgasvrij

Op weg naar een aardgasvrije gemeente 

Gemeente Wijk bij Duurstede werkt aan de overstap naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Dit gaat over het aardgasvrij maken van woningen, scholen, winkels, bedrijfsgebouwen, gebedshuizen en maatschappelijke instellingen. Verwarmen en koken gaan dan niet meer met aardgas. Deze verandering wordt stap voor stap aangepakt. De eerste stap is het opstellen van een Transitievisie Warmte.

Bewoners en ondernemers van gemeente Wijk bij Duurstede spelen een grote rol bij het aardgasvrij maken van onze gemeente. Er zullen veel vragen, zorgen en wensen zijn.

Met een enquête hebben we in juni 2020 opgehaald hoe inwoners en ondernemers in de gemeente Wijk bij Duurstede kijken naar de overstap naar aardgasvrij wonen. De resultaten zijn in het nieuwsbericht te lezen. De inbreng gebruiken we als vertrekpunt voor de Transitievisie Warmte. De Transitievisie beschrijft op hoofdlijnen hoe we de overstap naar aardgasvrij buurtgericht gaan aanpakken. Eind augustus delen we de meest gestelde vragen over dit onderwerp en de bijbehorende antwoorden.

Transitievisie Warmte

Het jaar 2050 klinkt misschien ver weg, maar die tijd is echt nodig om woningen en gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. Elke gemeente moet daarom voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Een Transitievisie Warmte geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij. Ook wordt beschreven welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. En komen de kosten aan bod en de mogelijkheden om die te financieren. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden wanneer bijvoorbeeld de CV-ketel vervangen moet worden of een nieuw kooktoestel gekocht wordt. 

Na de Transitievisie Warmte volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt vervolgens samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De kosten, kosten voor bewoners/gebouweigenaren en de lokale situatie worden meegenomen.

In deze video volgt een uitleg over de Transitie Warmte en de rol van de gemeente (de enquête is niet meer in te vullen!).

Wie doen er mee?

In samenwerking met de woningcorporaties, netbeheerder Stedin, Ewec, de Ondernemerskring en lokale initiatieven stelt de gemeente deze visie komend jaar op. Woningeigenaren en huurders kunnen op verschillende momenten meedenken, meepraten en meebeslissen. Met de enquête hebben inwoners en ondernemers aangegeven wat zij belangrijk vinden bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Heeft u de enquête gemist? In het najaar worden inwoners uitgenodigd voor een online bijeenkomst, waarin ruimte is om vragen, zorgen en wensen over dit onderwerp te bespreken. Houd daarvoor onze website, Facebookpagina of Twitteraccount in de gaten.

De gemeente Wijk bij Duurstede werkt voor de Transitievisie Warmte samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Houten. Zo kunnen we van elkaar leren, kansen buiten de gemeentegrenzen herkennen en ervaringen delen. Elke gemeente maakt zijn eigen Transitievisie Warmte.

Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u op de website Hier Verwarmt.

Heeft u vragen over deze webpagina? Mail uw vraag naar: info@wijkbijduurstede.nl

Waarom gaan we van het aardgas af?

De Nederlandse overheid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor koken en stoken. Door te stoppen met aardgas werken we aan de Parijse klimaatdoelen. Om deze ambitie te kunnen halen moeten we nu aan slag. We zijn dus op weg naar een toekomstbestendig Wijk bij Duurstede zonder aardgas, waar we ons huis verwarmen en koken met duurzame warmtebronnen. 

Wanneer moet ik van het aardgas af?

Uiteindelijk zullen in 2050 alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Een wijk zal nooit van het ene op het andere moment van het gasnet afgesloten worden. Dit proces zal vijf tot tien jaar duren. Als gemeente hebben wij de taak de komende tijd de eerste wijken aan te wijzen om van het gas af te gaan. Andere wijken zullen nog even moeten wachten. Het is nu dus vaak nog niet duidelijk wanneer u precies van het aardgas af gaat. Begin 2021 zal dit waarschijnlijk bekend zijn. Dan hebben we een Transitievisie Warmte opgesteld. In deze visie staat in grote lijnen wanneer welke wijk van het gas af gaat. De Transitievisie Warmte wordt minimaal elke 5 jaar opnieuw bekeken. Op die manier kunnen we nieuwe inzichten verwerken en waar nodig de koers bijstellen. 

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Er zijn voldoende duurzame alternatieven om mee te verwarmen en koken. Voor de Transitievisie Warmte wordt onderzocht welke toekomstige energievoorziening(en) kansrijk zijn per buurt of wijk. De verwarming van uw huis kan op verschillende manieren vervangen worden. Momenteel voornamelijk door een aansluiting op een warmtenet, met elektrische oplossingen of door aardgas te vervangen door groen gas. Voor het koken is inductie de meest logische oplossing.

Warmtenetten

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloer- en/of wandverwarming of radiatoren.

Elektrische oplossingen

U kunt uw huis ook met elektrische apparaten verwarmen. U gebruikt dan bijna in alle gevallen een warmtepomp. Die verwarmt uw huis als een soort ‘omgekeerde koelkast’. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming.

Biogas

Biogas is een gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar de herkomst van biogas is duurzaam. 

Waterstof

Waterstof is een gas dat wordt gemaakt door water om te zetten met behulp van elektriciteit. Het kan met enkele aanpassingen direct ingezet worden voor het verwarmen van woningen. Voorlopig is waterstof echter op zeer beperkte schaal beschikbaar. 

Warmte- en Koude Opslag (WKO)

Bij WKO wordt warm en koud water diep onder de grond opgeslagen, om vervolgen zowel mee te verkoelen als verwarmen. Een WKO wordt, in combinatie met een warmtepomp, vooral gebruik voor grote gebouwen, maar is ook geschikt voor individuele woningen. 

Elektrisch koken

Als u niet meer bent aangesloten op het gasnet, zult u over moeten stappen op een elektrische manier van koken. Koken op inductie is dan de meest veilige en energiezuinige optie, aangezien de energie hierbij direct overgedragen wordt van de kookplaat naar de pan. 

Meer informatie over alternatieven voor aardgas leest u op de website Hier Verwarmt.

Kan ik zelf al iets doen aan het verduurzamen van mijn huis?

Voor persoonlijk advies over energiebesparing en energie opwekken kunt u terecht bij het Energieloket (Steenstraat 2), bereikbaar op telefoonnummer 06 1249 2247. 

Als woningeigenaar kunt u zich nu al voorbereiden op aardgasvrij wonen. Met deze maatregelen zit u altijd goed:

  • Vloerisolatie
  • Dakisolatie
  • Spouwmuurisolatie
  • HR++/+++ glas
  • Koken op inductie
  • Zonnepanelen

Meer informatie vindt u op de website Hier Verwarmt.

Wat gaat het mij kosten?

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en de aanpassingen aan de woning kan betalen. Er zijn diverse subsidies voor het verduurzamen van je woning, ter voorbereiding op aardgasvrij wonen.

Subsidies en leningen

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar die wonen zonder aardgas stimuleren. Er is bijvoorbeeld subsidie op isolatie van uw huis en subsidie op de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Ook komen er nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals gebouwgebonden financiering voor huiseigenaren en de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling. Er is nu al een Energiebespaarlening beschikbaar voor particulieren en VvE's, waarmee u tegen een aantrekkelijke rente kunt lenen om uw huis of complex te verduurzamen.

De manier van financiering, hoe u de aanpassingen aan uw woning gaat betalen, is afhankelijk of u eigenaar bent van de woning of dat u huurt.

Noorderwaard-Noord aardgasvrij

Als voorbereiding op aardgasvrij wonen worden bewoners van de wijk Noorderwaard-Noord ondersteund in het stap voor stap verduurzamen van hun woning. Nu al de woning isoleren en zelf stroom opwekken met zonnepanelen zijn bijvoorbeeld goede stappen.

Meer informatie over Noorderwaard-Noord aardgasvrij

Formulieren & documenten