Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Aardgasvrij

Welkom op de gemeentelijke website over het project aardgasvrij maken van Wijk bij Duurstede. Het project gaat over het aardgasvrij maken van alle woningen binnen onze gemeente maar ook over alle andere gebouwen zoals scholen, winkels, bedrijfsgebouwen, gebedshuizen en maatschappelijke instellingen. De aandacht ligt in eerste instantie bij de Noorderwaard - Noord, het eerste projectgebied waarmee we aan de slag gaan.

We zijn nu ook bezig met een planning waarin we aangeven welke wijken in welke volgorde aardgasvrij worden gemaakt. We hopen deze begin 2019 opgesteld te hebben.

Het project is net van start gegaan. De komende maanden wordt de website aangevuld met:

  • de voortgang van het eerste projectgebied Noorderwaard – Noord
  • relevante informatie vanuit het Rijk
  • linkjes naar handige sites over aardgasvrij maken van woningen en gebouwen

Als u vragen heeft over deze webpagina kunt u mailen naar info@wijkbijduurstede.nl.

Wijk aardgasvrij

Nederland neemt afscheid van het aardgas. Nieuwbouwwoningen krijgen per 1 juli 2018 geen aansluiting meer op het aardgas. Gemeenten hebben de opdracht gekregen om ook bestaande woonwijken van het gas af te koppelen. Het college van Wijk bij Duurstede heeft de wijk Noorderwaard-Noord als projectgebied aangewezen. Dit wordt de eerste wijk die volledig overstapt op duurzame energie. Tijdens informatiebijeenkomsten midden juni zijn de bewoners daarover geïnformeerd.

Waarom is de wijk Noorderwaard-Noord gekozen?

Er is een aantal redenen om te kiezen voor de Noorderwaard-Noord als eerste projectgebied. De belangrijkste reden is dat er maar een paar typen woningen in de wijk staan die destijds allemaal door één projectontwikkelaar zijn gerealiseerd. Dit maakt het gemakkelijker om een algemene aanpak te ontwikkelen om de woningen aardgasvrij te maken. Het is lastiger als er veel verschillende typen huizen zijn, zoals bijvoorbeeld in het centrum waarbij er voor iedere woning een apart plan moet worden gemaakt. Daarnaast zijn er geen nieuwbouwplannen, zoals wel in de wijken De Horden, De Heul en De Engk het geval is. Tenslotte zijn de woningen in de Noorderwaard-Noord ruim 35 jaar oud. Hierdoor kan het aardgasvrij maken van de woning samenvallen met mogelijke onderhouds- en verbouwingsplannen van de woningeigenaren.

Lees ook de veel gestelde vragen met antwoorden

Heel Wijk bij Duurstede aardgasvrij

Het kabinet wil in 2050 alle woningen aardgasvrij hebben. Hiervoor leveren alle gemeenten voor 2021 een planning aan. Daarin staat hoe zij hun gemeente wijk voor wijk aardgasvrij gaan maken. Daarom denkt de gemeente Wijk bij Duurstede het komende jaar na over een logische indeling in fasen. Het lastige is, dat er bewoners zullen zijn, die niet willen wachten.

Wilt u nu al iets doen aan de verduurzaming van uw huis?

Bijvoorbeeld omdat uw cv-installatie vervangen moet worden of omdat uw woning verbouwd gaat worden? Voor persoonlijk advies over energiebesparing en energie opwekken kunt u terecht bij het Energieloket (Steenstraat 2). Elke woensdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur en elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op feestdagen – afwijkend in vakanties). Kijk voor meer informatie op de website van EWEC of op de website van JouwHuisSlimmer. Een voor de hand liggend advies is uiteraard om geen nieuw gasfornuis meer aan te schaffen, maar te kiezen voor een inductieplaat.

Rol gemeente en andere partijen

Het omschakelen van aardgas naar een andere manier van woningverwarming is erg ingrijpend en ingewikkeld. De gemeente voert de regie over deze operatie. Wel is de gemeente afhankelijk van de deskundigheid en betrokkenheid van andere partijen en bewoners. We doen daarom ons best om in de komende tijd goede informatie te geven. Dat gebeurt via social media, nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, etc. 

Binnen onze gemeente heeft een aantal Wijkse bedrijven, de gemeente en deskundigen zich verenigd in de werkgroep 'Duurzaam bouwen en Energie'. Deze werkgroep heeft de afgelopen maanden de plannen voorbereid, om de verandering naar aardgasvrij mogelijk te maken. De komende jaren komt elke wijk aan de beurt.

Informatiebijeenkomst op 18 maart 2019

In maart 2019 vond er een Energiecafé plaats in Langbroek. Onder 'formulieren en documenten' (onderaan deze webpagina) vindt u de presentaties (onder andere van Arno Harting) die we in de Noorderwaard-Noord hebben gegeven op de informatieavond eind 2018. De afgelopen periode is er ook een aantal zogenaamde Energiecafés georganiseerd. Er zit enige overlap in de presentaties maar het geeft een goede indruk waar we het op deze avonden over hebben gehad.

Heeft u vragen over aardgasvrij worden?

De Noorderwaard-Noord is de eerste wijk die van het aardgas af gaat. Daarom richten we de communicatie eerst op de bewoners van deze wijk. Woont u in een andere wijk of dorp en heeft u vragen over de omschakeling naar aardgasvrij? Misschien staat uw vraag in de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Andere vragen kunt u de komende tijd e-mailen naar: info@wijkbijduurstede.nl. Of kijk op de websites JouwHuisSlimmer en Milieu centraal.

Veel gestelde vragen aardgasvrij

Hieronder vindt u veel gestelde vragen met antwoorden over het aardgasvrij maken van woonwijken en van de Noorderwaard-Noord. Wij zullen de vragen en antwoorden regelmatig bijwerken. De vragen zijn gesorteerd op onderwerp. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een email aan info@wijkbijduurstede.nl.

Formulieren & documenten