Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Aardgasvrije woonwijken

Het project gaat over het aardgasvrij maken van alle woningen binnen onze gemeente maar ook over alle andere gebouwen zoals scholen, winkels, bedrijfsgebouwen, gebedshuizen en maatschappelijke instellingen. De aandacht ligt in eerste instantie bij de Noorderwaard - Noord, het eerste projectgebied waarmee we aan de slag gaan.

Waarom wil Wijk bij Duurstede aardgasvrije wijken?

Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken. We willen gebruik maken van duurzame energiebronnen en de uitstoot van CO2 beperken. Het Rijk heeft gemeenten opgedragen om aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. 

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede de ambitie vastgesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om deze ambitie te kunnen halen moeten we nu aan slag.

Zijn er al aardgasloze huizen in Wijk bij Duurstede?

In onze gemeente staan verschillende woningen zonder aardgas. Bijvoorbeeld de vier appartementengebouwen aan de Steenstraat. Ook zijn er particuliere woningeigenaren die een aardgasloze woning hebben gebouwd. De nieuwbouw van 40 woningen aan de Dirk Fockstraat wordt ook aardgasloos. Vanaf 1 juli 2018 geldt voor alle nieuwbouwwoningen dat er in principe geen gasaansluiting meer wordt gemaakt.

Ik vind het allemaal maar onzin en geldklopperij

We doen dit niet om bewoners op kosten te jagen. In eerste instantie voeren we het Rijksbeleid en ons eigen beleid uit. Nederland wil ik 2050 geen aardgas meer gebruiken.

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. 

Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, des te beter dat is voor het klimaat.