Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Afvalinzameling in de gemeente Wijk bij Duurstede

Op deze pagina vindt u alle informatie over afvalinzameling. Mist u informatie? Dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar communicatie@wijkbijduurstede.nl.

Is uw kliko niet geleegd of kapot? Belt u dan met de gratis containerinformatielijn, telefoonnummer: 0800-333 66 99. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over uw containers, de afvalpas of het ophalen van grof vuil.

Bij klachten over de papierinzameling door Remondis in Wijk bij Duurstede en Cothen, kunt u de gemeente bellen: 0343-595 595.

Wilt u een melding doen bij de gemeente (bijvoorbeeld over afvaldumping), vul dan het formulier op onze website in.

Afvalpas

De milieustraat is voor het brengen van (grof) huishoudelijk afval alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. Met de afvalpas kan de slagboom bij de milieustraat geopend worden. Meer informatie over de afvalpas

Het gemak van de Afvalwijzer app

Download de gratis AfvalWijzer app en u vergeet nooit meer om uw afval aan de weg te zetten. Deze app biedt u een afvaloverzicht op maat. U logt in met uw postcode en huisnummer en u ziet direct op welke dagen welk afval op uw adres wordt opgehaald. Meer informatie over de Afvalwijzer App

Ophaaldagen containers

U kunt ook eenvoudig de ophaaldagen van uw containers op de website van MijnAfvalwijzer zien. Voer uw postcode en huisnummer in en u ziet direct op welke dag u welke container aan de straat moet zetten.

Hoe laat mag u uw container op de ophaaldag aan de straat zetten?

 • Zet uw container voor 7.30 uur aan de straat.
 • Is er code geel/oranje/rood afgegeven in verband met de hitte? Zet uw container dan voor 6.30 uur aan de straat.
 • Haal na het legen uw container uiterlijk voor zonsondergang weer naar binnen.

Is uw container niet geleegd of kapot?

Is uw kliko niet geleegd of kapot? Belt u dan met de gratis containerinformatielijn, telefoonnummer: 0800-333 66 99.

Is uw container niet geleegd vanwege bijvoorbeeld uw vakantie?

 • Helaas moet u dan wachten tot de volgende ophaaldag.
 • Heeft u hierdoor last van maden in de container? Klimop is giftig voor maden, stop bladeren van de klimop in de GFT kliko en u heeft veel minder last van maden en vliegen!
 • Tegen stank helpt het om de etensresten (vlees en vis) in een krant te doen, voordat u het in de kliko doet.
 • Voor meer informatie en tips, ga naar mijnafvalwijzer.

Extra container aanvragen of uw container omruilen?

 • Een extra container voor GFT of PMD is gratis; voor een extra container voor Restafval betaalt u een toeslag op de afvalstoffenheffing van € 96 per jaar.
 • U kunt hiervoor terecht bij de containerinformatielijn 0800-333 66 99. 
 • Bel ook met de containerinformatielijn als u uw container wilt omruilen.

Waar zet ik mijn container neer?

 • Uw container hoort, behalve op de ophaaldag, te staan op uw eigen grond/terrein. Bijvoorbeeld uw achtertuin of voortuin.
 • Uw container mag niet staan op de openbare weg/brandgang of stoep.

Gemeente is bezig met een proef met papiercontainers

Sinds kort zijn bij een aantal nieuwbouwwoningen papiercontainers uitgezet. Dat zijn grijze containers met een blauwe deksel. Het betreft een kleinschalige proef. Deze papiercontainers worden in de reguliere papierinzamelroute ingezameld.

Gemeentebeleid papiercontainers

Het is voor de gemeente niet praktisch om los aangevraagde containers bij inwoners te plaatsen. Dan krijgen wij steeds losse meldingen en een 'lappendeken' van twee systemen: los papier en papiercontainers. De invoering van een papiercontainer is op dit moment nog geen vastgesteld gemeentebeleid. De gemeente denkt hier zeker over na en is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Hierin wordt het gebruik van papiercontainers in de hele gemeente opgenomen.

Wie kan op dit moment wèl een papiercontainer aanvragen?

Bewoners van nieuwbouw-appartementen kunnen gezamenlijk enkele papiercontainers aanvragen.

Waarom hangt er soms een gele kaart aan de PMD-container?

Regelmatig worden er vrachten met PMD-afval (Plastic -, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) uit onze gemeente afgekeurd omdat het teveel vervuild is met afval dat er niet in thuishoort. Meer informatie over de gele kaart.

Ligt er zwerfvuil naast de ondergrondse container?

Meldt u dit bij de gemeente per email: info@wijkbijduurstede.nl of telefonisch: 0343-595 595.

Gescheiden inzameling

Gescheiden inzamelen van huisvuil is in onze gemeente een vaste gewoonte. Door het apart inzamelen en verwerken van verschillende soorten afval, is hergebruik mogelijk. Zo zamelen wij plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), glas, papier, textiel en GFT-afval in aparte containers in. Wat overblijft is restafval.

Sinds juli 2015 hebben de meeste huishoudens de beschikking over een PMD container (met oranje deksel) en anders kan dit afval naar verzamelcontainers bij de winkelcentra en op de milieustraat gebracht worden.

Op de website MijnAfvalwijzer vindt u ook scheidingsinformatie over restafval, GFT, snoeihout, glas, PMD, textiel, oud papier, kringloop, grof vuil en luiers.

Afvalscheiding: feiten en fabels

Over afval doen nogal wat geruchten de ronde. Zijn die nu waar of niet? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen en opmerkingen over het scheiden van afval.

Wist u dat u vlak glas gratis in kunt leveren bij de milieustraat?

Vlakglas, zoals venster-, fotolijsten-, draad-, gelaagd- en spiegelglas kunt u gratis inleveren op de milieustraat. Vlakglas mag verontreinigd zijn met kit en/of metaalresten. Wilt u meer weten over vlakglas en hoe het gerecycled wordt? Bekijk dan het filmpje op YouTube.

Grof vuil

Onder huishoudelijk grofvuil valt restafval dat niet in de grijze kliko past. Dit grofvuil kunt u zelf gratis brengen bij de milieustraat. Voor bouw-en sloopafval moet u betalen. Kijk voor alle actuele informatie en tarieven op de website Mijnafvalwijzer.nl. U vindt informatie over onder andere grofvuil bij 'Scheidingsinformatie' (bruin icoontje).

Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen. Meer informatie over asbest

Aanbiedingsregels milieustraat

Alles wat u moet weten over de regels voor het aanbieden van afval op de milieustraat. Bijvoorbeeld: Wat zijn de algemene regels? Moet ik betalen voor het afval dat ik breng? Welk afval mag ik aanbieden? Meer informatie over de aanbiedingsregels

Wijk Schoon Gewoon

Trots op Wijk? Houd de gemeente schoon door geen afval achter te laten, zo af en toe de stoep te vegen of door een schoonmaakactiviteit te organiseren in uw buurt. Iedereen kan meedoen! Meer informatie over Wijk Schoon Gewoon

Doe mee met PMD!

Doe ook mee met het scheiden van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD). Dit is namelijk geen afval. Het zijn waardevolle grondstoffen waarvan we nieuwe materialen en producten maken. Lees er alles over op de website Doe mee met PMD.

Waarom mag piepschuim niet bij het PMD-afval?

 • Piepschuim verstoort het sorteringsproces in de scheidingscentrale.
 • Met voedsel vervuilde foam verpakkingen kunnen niet worden gerecycled. Deze verpakkingen moeten daarom bij het restafval.
 • Het overige piepschuim en piepschuim vulmateriaal kan alleen schoon en droog gerecycled worden en mag dus niet vervuild zijn met bij voorbeeld verf, lijm, papier e.d. Dit piepschuim kunt u gratis afgeven bij de milieustraat. Piepschuim of EPS, zoals fastfoodverpakkingen, foam vleesschaaltjes, opvulmateriaal, isolatiemateriaal, maar ook het materiaal waar bij voorbeeld een nieuwe wasmachine of printer in verpakt zit, is een zg. geschuimde kunststof. Dit materiaal bestaat uit gasbelletjes die zijn omgeven met een vaste stof. Daarom is het heel licht materiaal.

Piepschuim is geschikt voor recycling tot een waardevolle grondstof voor nieuw piepschuim en kan tot vijfmaal de levensduur herverwerkt worden. Het kan dus wel gerecycled worden, maar is helaas zeer moeilijk te scheiden van het verpakkingsplastic of PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons)-afval. Dat komt omdat piepschuim zo licht en statisch is, dat het bij verwerkingen zoals het scheiden van de verschillende soorten verpakkingsplastic bij een scheidingscentrale, alle kanten uitspringt.

Bovendien kan piepschuim alleen gerecycled worden als het schoon en droog is. Dat betekent dat foamverpakkingen waar voedsel in gezeten heeft, of piepschuim dat vervuild is met andere materialen, niet te recyclen zijn. Daarom mag piepschuim dus NIET bij het PMD-afval worden aangeboden.

Meer weten over PMD-afval? Kijk dan op de website Doe mee met PMD!

Sympany

Eens in de twee maanden haalt Sympany textiel bij u op. Heeft u een klacht of is uw textiel niet opgehaald? Dan kunt u dit zelf melden via het telefoonnummer dat op de verstrekte inzamelzak staat (dit is het snelst), of het algemene telefoonnummer van Sympany: 030-6570009.

Hoe gaat de gemeente Wijk bij Duurstede om met de afvalregistratie?

Wij hebben voor u op een rijtje gezet wat de gemeente Wijk bij Duurstede registreert bij de afvalinzameling en hoe de gemeente daar verder mee omgaat. Meer informatie