Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Afvalregistratie, hoe gaat de gemeente hier mee om?

Hieronder leest u wat de gemeente registreert bij de afvalinzameling en hoe de gemeente daar verder mee omgaat.

Hoe werkt de gemeentelijke afvalinzameling?

 • De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente heeft geen zorgplicht voor de inzameling van niet-huishoudelijk (bedrijfs)afval.
 • De gemeente heeft bij laagbouwwoningen minicontainers verstrekt. Elke woning heeft een grijze minicontainer voor restafval, een oranje voor PMD-afval en een bruine/groene voor GFT-afval.
 • Bij laagbouwwoningen zijn per juli 2018 adresgebonden afvalpassen verstrekt. Deze afvalpas geeft alleen toegang tot de milieustraat waar inwoners (grof) huishoudelijk afval kunnen aanbieden.
 • Bij hoogbouwwoningen (niet-grondgebonden woningen) zijn adres gebonden afvalpassen verstrekt. Hiermee kunnen inwoners hun restafval en/of PMD-afval in ondergrondse containers aanbieden. Deze afvalpassen geven ook toegang tot de milieustraat.

Gemeentelijk afval- en tarievenbeleid in Wijk bij Duurstede

Het gemeentelijk afvalbeleid is gericht op het beperken van restafval en het faciliteren van hergebruik. Bedrijven kunnen meeliften met de inzameling huishoudelijk afval. Ze moeten dan wel reinigingsrecht voor betalen. Wijk bij Duurstede heeft de volgende tariefmaatregelen getroffen (zie verordening reinigingsheffingen):

 • Binnen het basistarief afvalstoffenheffing wordt per woonadres één afvalpas of één grijze minicontainer verstrekt.
 • Desgewenst kunnen inwoners een extra minicontainer voor restafval krijgen. Hiervoor wordt dan een jaarlijkse toeslag in rekening gebracht.
 • Desgewenst kunnen niet-woningen (bedrijven) ook meeliften met de inzameling huishoudelijk afval. Bij deze niet-woningen wordt dan reinigingsrecht in rekening gebracht.

Registratie gebruik minicontainers en afvalpassen

 • Minicontainers en afvalpassen zijn voorzien van een registratiechip en adressticker met barcode. Er wordt geregistreerd welke minicontainer en welke afvalpas aan welk adres zijn verstrekt.
 • Per afvalpas worden de stortgegevens geregistreerd. Dit wordt gebruikt om de ledigingsmomenten van verzamelcontainers te optimaliseren.
 • Deze registraties zijn nodig om - conform de verordening reinigingsheffingen - te kunnen vaststellen of een toeslag in rekening moet worden gebracht, bijvoorbeeld voor een extra container. Incidenteel registreert het afvalinzamelbedrijf tijdens de lediging de ledigingsmomenten van de minicontainers met een zogenaamde boardcomputer in het inzamelvoertuig. Dit wordt gedaan om te controleren of er illegale containers worden aangeboden. Verder worden de gegevens gebruikt om inzamelroutes te optimaliseren.

Uitvoering en waarborging privacy

 • De adresregistratie van de afvalcontainers en afvalpassen is uitbesteed aan een extern containerregistratiebedrijf. Dit externe bedrijf koppelt containers en gegevens alleen aan adresgegevens (postcode, straatnaam, huisnummer en toevoeging), gebaseerd op openbare gegevensbronnen (BAG en WOZ).
 • Het externe containerregistratiebedrijf registreert alleen de naam, telefoonnummer en/of e-mailadres van betrokkenen bij een aanvraag, vraag, klacht of melding via telefoon of website.
 • Met het externe containerregistratiebedrijf is afgesproken dat de containerregistratie alleen voor het afvalbeheer en niet voor andere doeleinden mag worden gebruikt.
 • Binnen de gemeente is de adresregistratie van de containers en passen alleen toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer. Deze medewerkers hebben geen toegang tot andere persoonsgegevens, zoals de basisregistratie personen (BRP).

Het belastingkantoor BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland) ontvangt van het externe containerregistratiebedrijf de adressen met extra containers en extra passen. De BSR gebruikt dit voor de wettelijke aanslag afvalstoffenheffing (woningen) en reinigingsrecht (niet-woningen).