Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Besluit uitschrijving uit de BRP

Uit onderzoek van team Dienstverlening blijkt dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP mag het college een persoon uitschrijven als het adres onbekend is. Het college heeft besloten om deze persoon uit te schrijven uit de BRP. Daardoor staat hij officieel niet meer op een adres in Nederland ingeschreven.

Het gaat om de volgende persoon:

  • Naam: W.M.M. Kosterman        
  • Adres: Kompas 13
  • Datum verzending besluit: 7 januari 2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde persoon woont? Neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595 595. 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Zet op het bezwaarschrift uw naam, adres en datum en onderteken het. Maak duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Wilt u opschorting? Vraag dan gelijktijdig met het indienen van uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening (schorsing) aan bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Stuur uw verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd er rekening mee dat u bij de rechtbank griffierecht moet betalen.

Wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaar? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.