Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Wijk bij Duurstede staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP.

 • Naam: J. Jimenez    
 • Geboortedatum: 26 oktober 1969
 • Datum verzending besluit: 5 september 2019
 • - -
 • Naam: A. Krasnoslobodcev    
 • Geboortedatum: 3 april 1994
 • Datum verzending besluit: 5 september 2019
 • - -
 • Naam: S.V. Narain    
 • Geboortedatum: 30 augustus 1981
 • Datum verzending besluit: 5 september 2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovengenoemde personen verblijven? Neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595 595. 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Zet op het bezwaarschrift uw naam, adres en datum en onderteken het. Maak duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Wilt u opschorting? Vraag dan gelijktijdig met het indienen van uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening (schorsing) aan bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Stuur uw verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd er rekening mee dat u bij de rechtbank griffierecht moet betalen.

Wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaar? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.