Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Diftar, de meest gestelde vragen

Wat is diftar?

Diftar betekent gedifferentieerde tarieven. Dit wil zeggen:

 • u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag
 • en een bedrag dat kan verschillen.

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalkliko aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u restafval aanbiedt. Dus als de kliko wat zwaarder is, maakt dat geen verschil voor het bedrag.

Hieronder leest u de meest gestelde vragen over diftar.

Hoe hoog worden de tarieven voor diftar?

Voor 2021 bedragen de kosten gemiddeld € 296,- per huishouden.

Om de kosten eerlijker te verdelen en er voor te zorgen dat het afval nog beter gescheiden wordt, is er gekozen voor diftar.

Met diftar betaalt ieder huishouden een vast bedrag van € 263,- Daar zit de betaling voor het restafval niet bij.

Vanaf 1 april gaat u wel betalen voor het restafval. Dit bedrag is per huishouden verschillen (variabel).

U betaalt per keer dat u de restafval kliko aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse container

 • De restafval kliko van 240 liter gaat € 8,-  per leging kosten
 • De restafval kliko van 140 liter gaat € 5,50 per leging kosten
 • De vuilniszak in een ondergrondse container (OC) gaat € 1,50 per keer kosten

Wij verwachten dat de restafval kliko na 1 april hooguit nog 4 tot 5 keer wordt aangeboden in 2021.

Rekenvoorbeeld:

Hebt u een restafval kliko van 240 liter? En zet u deze tussen 1 april en 31 december nog vier maal aan de straat?

 • Dan betaalt u in 2021 € 295,- (4 x € 8 plus de vaste lasten van € 263,-).
 • Zet u deze vijf keer aan de straat, dan betaalt u € 303,- (5 x € 8 plus € 263,-).

Hebt u de kleinere restafval kliko van 140 liter? Dan betaalt u:

 • € 285,- (4 x € 5,50 plus de vaste lasten van € 263,-) als u deze kliko vier maal aan de straat zet tussen 1 april en 31 december.
 • Biedt u deze drie keer aan, dan betaalt u € 279,50 (3 x € 5,50 plus € 263,-).

Volgens de ervaringen van andere diftar gemeenten zou één vuilniszak per twee weken in de OC doen, voldoende moeten zijn.

Dan betaalt u € 290,- (18 x € 1,50 plus de vaste lasten van € 263,-).

In 2021 wordt het aantal aanbiedingen per keer precies gevolgd.

Als blijkt dat inwoners de kliko’s gemiddeld vaker aanbieden, of er vaker gebruik wordt gemaakt van de OC’s (en de gemeente daardoor meer inkomsten krijgt), dan wordt dit verrekend in de heffing van 2022. De gemeente mag namelijk geen winst maken op het afvalbeheer. 

Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn grijze kliko zo min mogelijk aan de straat zet? Of zo min mogelijk gebruik hoef te maken van de ondergrondse containers?

Met diftar betaalt u alleen voor het weggooien van uw restafval. Restafval is al het afval dat overblijft na afvalscheiding. Als u uw afval goed scheidt, houdt u nog maar heel weinig restafval over. Denk aan het apart inleveren van papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval, etensresten, plastic, blik, drankenkartons en textiel. Luiers en medisch afval hoeven niet in de grijze bak of ondergrondse container. Hiervoor komt een speciale (gratis) regeling. Verder is het verstandig om de kliko pas aan de straat te zetten wanneer deze helemaal vol is.

We begrijpen dat meer afvalscheiding niet vanzelf gaat. Daarom helpen we bewoners zoveel mogelijk daarbij. Bijvoorbeeld met voorlichting over de afvalregels. Twijfelt u welk afval in welke bak of zak moet? Kijk dan eens op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Hoe komt het dat de afvalkosten stijgen?

De gemeente probeert het ophalen van afval voor de inwoners betaalbaar te houden en het milieu te sparen. Helaas zijn veel kosten in de afgelopen jaren gestegen.

 • Dat komt doordat het Rijk de heffing voor het verbranden van restafval verhoogt.
 • Ook moest de gemeente een nieuw contract afsluiten voor het verbranden van restafval en het composteren van GFT. Dit contract wordt duurder dan het oude contract.
 • Daar komt nog eens bij dat het recyclen voor sommige grondstoffen duurder wordt.

Al deze ontwikkelingen hebben we zelf niet in de hand. Wat we wél in de hand hebben is het goed scheiden van (waardevolle) grondstoffen en het verminderen van (duur) restafval. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Want als we doorgaan met wat we nu doen en veel restafval laten verbranden, dan stijgen de kosten nog meer. Diftar zorgt voor meer afvalscheiding. En zo ook voor meer grip op de afvalkosten.

Wanneer start diftar?

Op 1 april 2021 gaat diftar van start.

Waarom voert de gemeente diftar in?

Wij voeren diftar in om minder restafval* te krijgen. Met diftar willen wij inwoners die goed afval scheiden belonen. De kosten om restafval te verwerken lopen snel hoog op. Dit komt door de hogere tarieven die wij als gemeente moeten betalen voor restafval en door extra belastingen van de Rijksoverheid.

Grijpen wij nu niet in met een ander beleid dan wordt de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger. Wij willen de kosten ook eerlijker verdelen. U betaalt alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik.

Met diftar kunnen wij de kosten voor afval al minder hard laten stijgen en eerlijker verdelen. Kiest de gemeenteraad ook voor 'omgekeerd inzamelen'? Dan krijgen wij de kosten voor afval nog beter onder controle. Ook zitten in ons restafval nu nog veel waardevolle grondstoffen. Als we die er met z’n allen uithalen, zorgen we voor een meer duurzame samenleving. Het landelijke doel is om in 2030 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben.  

* Restafval is het 'echte' afval dat overblijft na goede afvalscheiding.

Heeft de gemeente wel geïnformeerd bij gemeenten die hier al mee werken?

Meer dan een derde van de gemeenten werkt al met diftar. Keer op keer blijkt dat bewoners van gemeenten met diftar hun afval veel beter scheiden dan in gemeenten zonder diftar. Ook betalen mensen die wonen in een gemeente met diftar veel minder afvalstoffenheffing. Dat komt doordat zij hun afval goed apart houden en er daardoor weinig duur 'echt' afval ontstaat.  

Wij hebben uitgebreid gekeken naar gemeenten die vergelijkbaar zijn met onze gemeente. Daar hebben wij goede tips en verbeterpunten opgehaald. In deze gemeenten blijkt diftar goed te werken. Voorbeelden in de buurt zijn Woudenberg, Leusden en Scherpenzeel.

In grote steden zoals Utrecht en Amsterdam zijn veel flats, appartementen en bovenwoningen. Deze gemeenten zijn daarom niet vergelijkbaar met onze gemeente.

Waarom laten we machines niet al het werk doen en kiest de gemeente niet voor nascheiding?

Misschien vraagt u zich af: waarom kan ik niet gewoon al mijn afval in één bak of zak bij elkaar doen? En dat machines vervolgens alles uit elkaar halen en recyclen? Dan moeten we u helaas teleurstellen, want dat is nu nog niet realistisch. Bijna alle afval moet thuis worden gescheiden. Anders kan het helemaal niet worden gerecycled. Denk aan papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval.

Sommige gemeenten kiezen er wel voor om plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD) door machines uit het restafval te laten halen. Dat heet nascheiding. Maar we hebben er véél meer aan, als u het PMD thuis al apart houdt. De materialen zijn dan veel schoner dan wanneer de machines het eruit halen. Als u deze materialen al thuis apart houdt, kunnen ze dus veel beter gerecycled worden.  

Hoe werkt het nieuwe afvalbeleid?

Laagbouwwoningen

Alle laagbouwwoningen hebben kliko’s die met een registratiechip aan een adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze registratiechips uit. Iedere keer dat u uw kliko aanbiedt, wordt dat geregistreerd. Het belastingkantoor BSR verwerkt dit per huishouden in de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Vanaf 1 april 2021 betaalt u:

 • een deel vaste kosten
 • en een deel variabele kosten. Deze kosten hangen af van het aantal keer dat u uw restafval kliko laat legen

Sommige laagbouwwoningen maken al gebruik van op ondergrondse containers in de gemeente. Zij hebben daarnaast kliko’s voor:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakking en drankenkartons (PMD)
 • papier

Hoogbouwwoningen

Bewoners van flats, appartementen en bovenwoningen hebben toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze opent u met uw afvalpas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 april 2021 registeren wij het aantal keren dat u gebruik maakt van de ondergrondse container. Vanaf 1 april 2021 betaalt u:

 • een deel vaste kosten
 • en een deel variabele kosten.  Deze kosten hangen af van het aantal keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer heeft gebruikt.

Wordt het afval gewogen?

Nee:

 • de inzamelwagen weegt het afval niet. De inzamelwagen houdt alleen bij hoe vaak u uw restafval kliko laat legen.
 • de ondergrondse restafvalcontainers registreert wanneer u uw afvalpas gebruikt. Voor elke keer dat u een afvalzak in de ondergrondse container gooit, betaalt u een bedrag

Wordt er rekening gehouden met de grootte van mijn kliko?

Ja:

Er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid restafval die in de kliko past.

Heeft u een kleine restafval kliko van 140 liter? Dan gaat u minder betalen dan voor een grote restafval kliko van 240 liter.

 • de inzamelwagen leest (registreert) de chip die in uw kliko zit
 • op de chip staat bij welk adres de kliko hoort
 • op ieder adres staat vermeld welke kliko er op dat adres staat.

Verandert er iets in het ophalen van het afval? 

De inzamelfrequentie van het restafval blijft eens per vier weken . U mag zelf kiezen of u uw restafval kliko aan de straat zet, of niet. Voorlopig verandert er nog niets aan de inzameling van het GFT, papier en PMD. Op de Afvalwijzer ziet u wanneer het afval wordt opgehaald. 

Waarom moeten we afval scheiden?

Als gemeente willen wij onze leefomgeving schoon en netjes achterlaten voor volgende generaties. Daarom gaan we voor meer afvalscheiding en voor minder 'echt' afval! Van gescheiden afval worden weer nieuwe producten gemaakt. En dat is hard nodig, want de grondstoffen raken op. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen, namelijk door ervoor te zorgen dat er geen recyclebaar afval in de vuilniszak terecht komt. Maar liefst 90% van het afval is opnieuw te gebruiken. Helaas zitten er nu nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
 • textiel
 • glas 
 • papier

Van het meeste afval dat u weggooit, kan nog iets nieuws worden gemaakt. Zo bezien is afval een grondstof voor nieuwe producten. Denk aan oud glas dat weer nieuw glas wordt. Door recycling besparen we veel energie en kostbare grondstoffen. Zo hebben we plastic waar geen aardolie voor nodig is en papier zonder een boom te kappen. Dus als u uw eigen afval goed gescheiden houdt en apart inlevert, werkt u mee aan een goed milieu. Ook is het beter voor uw portemonnee.

Waarom moet ik afval scheiden, het komt toch allemaal op één hoop?

Onze afvalinzamelaars bieden gescheiden afval ook apart aan bij de verwerkers. Het komt dus niet allemaal op een hoop terecht. De gescheiden afvalstromen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld:

 • Van oud glas maken ze nieuw glas.
 • Van oud papier maken ze weer nieuw papier.
 • En oud plastic gebruiken ze bijvoorbeeld om tennisballen en fleecetruien van te maken.

Als het mogelijk is worden alle gescheiden ingezamelde materialen opnieuw gebruikt. Recycling is goed voor het milieu en zorgt voor lagere kosten. Al die kostbare grondstoffen worden dus niet bij elkaar gegooid. Dat zou een dure grap worden. Voor de gemeente, en dus ook voor u.

Welke oplossing heeft de gemeente voor het scheiden van afval bij flats, appartementen en bovenwoningen?

Papier, textiel en glas kunt u al apart aanbieden. Voordat we beginnen met diftar, wordt er voor de hoogbouw een oplossing geboden voor het apart aanbieden van GFT en PMD. Wij werken nu aan die oplossing. We willen dit graag in samenwerking met de bewoners van de hoogbouw doen. In 2021 starten wij met dit project. Wilt u hieraan meewerken? Meld u dan aan via de mail: info@wijkbijduurstede.nl. Zet in uw e-mail:

 • uw adres
 • en geef aan dat u zich aanmeld voor “gescheiden inzamelen voor hoogbouw”.

Wij hopen op vele reacties!

Mag ik zakken gebruiken in mijn grijze kliko?

In uw grijze kliko mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw kliko past als u geen vuilniszakken gebruikt.

Ik wil geen gebruik maken van het nieuwe afvalbeleid. Mag ik alles op een mijn eigen manier afvoeren?

Dat is niet mogelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. De gemeente heeft Suez en Remondis aangewezen om huis aan huis afval in te zamelen. U mag uw afval dus alleen aan deze inzamelaars aanbieden.

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn kliko gooit?

U betaalt per keer dat u de kliko aan de straat zet en niet per kilo. Gooit iemand anders afval in uw kliko wanneer deze aan straat staat? Dit heeft geen invloed op het door u te betalen bedrag. De inzamelwagen weegt het afval namelijk niet. 

Ik heb geen achterom bij mijn woning en moet mijn kliko dus altijd voor mijn huis plaatsen. Zit er een slot op de kliko’s?

Er zit geen slot op de kliko’s. U mag wel zelf de kliko afsluiten. Vergeet dan niet de kliko te openen op de inzameldag, anders leegt de inzamelwagen uw kliko niet. 

Hoe zwaar mag mijn kliko zijn?

Uw kliko mag maximaal 70 kilo wegen. Als uw kliko te zwaar is, leegt de inzamelwagen deze niet. U kunt een te zware, geweigerde kliko opnieuw aanbieden bij de eerstvolgende ophaalronde. Zorg er dan wel voor dat de kliko minder zwaar is. U betaalt geen kosten als de inzamelwagen uw te zware kliko niet leegt.

Leidt dit nieuwe afvalbeleid tot extra dumpingen en meer zwerfaval?

Wij houden er rekening mee dat inwoners in het begin moeten wennen aan het nieuwe afvalbeleid. Natuurlijk willen we dumpingen en meer zwerfafval voorkomen. Wij zetten daarom in op:

 • extra voorlichting
 • goede voorzieningen
 • extra controle en handhaving.

Dumpen is strafbaar en inwoners die afval dumpen krijgen een boete. De ervaring van veel gemeenten die diftar hebben ingevoerd, is dat inwoners na een paar maanden gewend zijn aan het nieuwe inzamelen. Afval dumpen komt dan niet vaker voor dan eerder het geval was.  

Waar en wanneer worden de ondergrondse containers geplaatst?

 • We beginnen eerst met de invoering van diftar op 1 april 2021.
 • De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over ‘omgekeerd inzamelen’, eerst moet diftar goed lopen.
 • Pas als het besluit genomen is, gaat er bekeken worden waar en wanneer er extra ondergrondse containers komen.

Gaat de gemeente de openingstijden van de milieustraat dan ook ruimer, zodat we ons afval beter kwijt kunnen?

We kijken naar de mogelijkheden om de openingstijden van de milieustraat te verbeteren. Het is nog niet duidelijk of dit haalbaar is. De huidige milieustraat is erg klein en beperkt. Nu mogen inwoners ’s ochtends hun afval brengen en wordt in de middag het ingezamelde afval opgehaald. Dit is om de veiligheid van inwoners te garanderen.

Wat betaal ik met diftar ?

De tarieven die zijn vastgesteld vindt u op de pagina "Legesverordeningen"

Met diftar bestaat de afvalstoffenheffing uit:

 • een vast deel
 • en een variabel deel. Dit deel is het bedrag dat u per keer betaalt voor het aanbieden van restafval.

Waarom moeten we betalen per storting/aanbieding en niet per kilo?

Wij hebben hiervoor gekozen vanwege de benodigde technische aanpassingen. Als wij de systemen moeten inrichten op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Daarom hebben wij gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners hun afval in de kliko van iemand anders gooien op een inzameldag.

Ik gebruik geen restafval kliko, krijg ik dan korting?

Nee, u krijgt geen korting. Uw totale afvalkosten zijn wel lager. Alle huishoudens betalen een gelijk vast basisbedrag. Het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

Mag ik luiers/incontinentiemateriaal nog steeds gratis wegbrengen?

Ja, dat blijft. Helaas zijn er op dit moment nog geen geschikte technieken om luiers en incontinentiemateriaal goed te recyclen. In Nederland komen er nieuwe initiatieven die recycling op termijn mogelijk maakt. Wanneer we een nieuwe oplossing hebben, vertellen wij dat aan u.

Bent u slecht ter been en heeft u incontinentiemateriaal? Bel dan met Inovim via 0800 - 333 66 99 of mail naar servicedesk@inovim.eu. U kunt namelijk een tweede kliko of tweede afvalpas voor de ondergrondse restafvalcontainers aanvragen. Dat is voor u gratis.

Ik ben ondernemer en betaal reinigingsheffing, wat verandert er voor mij?

Maakt u als ondernemer gebruik van het gemeentelijke inzamelsysteem? Bij de invoering van diftar gelden voor u dezelfde regels als voor inwoners. Wanneer de nieuwe tarieven bekend zijn, plaatsen wij deze op onze website. 

Het is toch veel goedkoper om alles op één hoop te gooien? Dat scheelt toch veel transportkosten?

Recyclen is veel goedkoper dan afval vernietigen in een verbrandingsoven. Het is dus geldverspilling om waardevolle grondstoffen samen met het restafval te verbranden. Het is namelijk erg duur om afval naar een verbrandingsoven te brengen. Grondstoffen die apart zijn gehouden worden opnieuw gebruikt, en dat levert juist geld op. Denk bijvoorbeeld aan:

 • papier, textiel
 • glas
 • metaal
 • en bepaalde kunststoffen.

Deze besparing op kosten is veel meer dan extra transportkosten.

Door een aandoening of ziekte heb ik veel medisch afval. Is er voor mij een speciale regeling getroffen?

Ja, heeft u veel medisch afval, zoals stomamateriaal of materialen die vrijkomen bij nierdialyse, thuis beademen of sondevoeding?

 • Lever het gratis in bij milieustraat.
 • Of bel met Inovim via 0800 - 333 66 99 of mail naar servicedesk@inovim.eu. U kunt namelijk een tweede kliko of tweede afvalpas voor de ondergrondse restafvalcontainers aanvragen. Dat is voor u gratis.

Doordat ik mijn afval beter ben gaan scheiden, is mijn kliko voor plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD) meer dan overvol. Wat kan ik daar aan doen?

De verpakkingen van PMD bestaan vooral uit lucht. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk lucht uit de verpakkingen te halen, voordat deze de kliko in gaan.

 • Met drankverpakkingen kan dat vrij makkelijk door het pak plat te maken.
 • Ook blikjes of conservenblik kunnen plat worden gemaakt, bijvoorbeeld met een speciale blikjespers.
 • Met wat moeite werkt het vaak ook om plastic verpakkingen in elkaar te drukken.

Dat moet al een heleboel plek in de PMD-kliko schelen. Lukt het met deze tips nog steeds niet om uit te komen met één PMD-kliko? Bel dan met Inovim via 0800 - 333 66 99 of mail naar servicedesk@inovim.eu. U kunt een tweede kliko aanvragen voor PMD. Dat is gratis.