Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Diftar, de meest gestelde vragen

Wat is diftar?

Diftar betekent gedifferentieerde tarieven. Dit wil zeggen:

 • u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag
 • en een bedrag dat kan verschillen.

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalkliko aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u restafval aanbiedt. Dus als de kliko wat zwaarder is, maakt dat geen verschil voor het bedrag.

Hieronder leest u de meest gestelde vragen over diftar.

Wanneer start diftar?

Op 1 januari 2021 gaat diftar van start.

Waarom voert de gemeente diftar in?

Wij voeren diftar in om minder restafval te krijgen. Met diftar willen wij inwoners die goed afval scheiden belonen. De kosten om restafval te verwerken lopen snel hoog op. Dit komt door de hogere tarieven die wij als gemeente moeten betalen voor restafval en door extra belastingen van de Rijksoverheid.

Grijpen wij nu niet in met een ander beleid dan wordt de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger. Wij willen de kosten ook eerlijker verdelen. U betaalt alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik.

Met diftar kunnen wij de kosten voor afval al minder hard laten stijgen en eerlijker verdelen. Kiest de gemeenteraad ook voor 'omgekeerd inzamelen'? Dan krijgen wij de kosten voor afval nog beter onder controle. Ook zitten in ons restafval nu nog veel waardevolle grondstoffen. Als we die er met z’n allen uithalen, zorgen we voor een meer duurzame samenleving. Het landelijke doel is om in 2030 nog maar 30 kilo restafval per persoon per jaar te hebben.  

Heeft de gemeente wel geïnformeerd bij gemeenten die hier al mee werken?

Wij hebben uitgebreid gekeken naar gemeenten die vergelijkbaar zijn met onze gemeente. Daar hebben wij goede tips en verbeterpunten opgehaald. In deze gemeenten blijkt diftar goed te werken. Voorbeelden in de buurt zijn Woudenberg, Leusden en Scherpenzeel.

In grote steden zoals Utrecht en Amsterdam zijn veel flats, appartementen en bovenwoningen. Deze gemeenten zijn daarom niet vergelijkbaar met onze gemeente.

Hoe werkt het nieuwe afvalbeleid?

Laagbouwwoningen

Alle laagbouwwoningen hebben kliko’s die met een registratiechip aan een adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze registratiechips uit. Iedere keer dat u uw kliko aanbiedt, wordt dat geregistreerd. Het belastingkantoor BSR verwerkt dit per huishouden in de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2021 betaalt u:

 • een deel vaste kosten
 • en een deel variabele kosten. Deze kosten hangen af van het aantal keer dat u uw restafval kliko laat legen

Sommige laagbouwwoningen maken al gebruik van op ondergrondse containers in de gemeente. Zij hebben daarnaast kliko’s voor:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakking en drankenkartons (PMD)
 • papier

Hoogbouwwoningen

Bewoners van flats, appartementen en bovenwoningen hebben toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze opent u met uw afvalpas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 januari 2021 registeren wij het aantal keren dat u gebruik maakt van de ondergrondse container. Vanaf 1 januari 2021 betaalt u:

 • een deel vaste kosten
 • en een deel variabele kosten.  Deze kosten hangen af van het aantal keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer heeft gebruikt.

Wordt het afval gewogen?

Nee, de inzamelwagen weegt het afval niet. De inzamelwagen houdt alleen bij hoe vaak u uw restafval kliko laat legen.

Verandert er iets in het ophalen van het afval? 

De inzamelfrequentie van het restafval blijft eens per vier weken . U mag zelf kiezen of u uw restafval kliko aan de straat zet, of niet. Het is nog niet bekend hoe vaak het GFT, papier en de PMD opgehaald worden. Zodra dit bekent is, laten wij u dit weten. 

Waarom moeten we afval scheiden?

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
 • textiel
 • glas 
 • papier

Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Haalt u deze grondstoffen voortaan uit het restafval? U heeft dan minder restafval. U hoeft dan minder vaak de grijze kliko aan de straat te zetten of de ondergrondse restafval container te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Waarom moet ik afval scheiden, het komt toch allemaal op één hoop?

Onze afvalinzamelaars bieden gescheiden afval ook apart aan bij de verwerkers. Het komt dus niet allemaal op een hoop terecht. De gescheiden afvalstromen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Bijvoorbeeld:

 • Van oud glas maken ze nieuw glas.
 • Van oud papier maken ze weer nieuw papier.
 • En oud plastic gebruiken ze bijvoorbeeld om tennisballen en fleecetruien van te maken.

Welke oplossing heeft de gemeente voor het scheiden van afval bij flats, appartementen en bovenwoningen?

Papier, textiel en glas kunt u al apart aanbieden. Voordat we beginnen met diftar, wordt er voor de hoogbouw een oplossing geboden voor het apart aanbieden van GFT en PMD. Wij werken nu aan die oplossing. We willen dit graag in samenwerking met de bewoners van de hoogbouw doen. Wilt u hieraan meewerken? Meld u dan aan via de mail: info@wijkbijduurstede.nl. Zet in uw e-mail:

 • uw adres
 • en geef aan dat u zich aanmeld voor “gescheiden inzamelen voor hoogbouw”.

Wij hopen op vele reacties!

Mag ik zakken gebruiken in mijn grijze kliko?

In uw grijze kliko mag u gerust (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw kliko past als u geen vuilniszakken gebruikt.

Ik wil geen gebruik maken van het nieuwe afvalbeleid. Mag ik alles op een mijn eigen manier afvoeren?

Dat is niet mogelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. De gemeente heeft Suez en Remondis aangewezen om huis aan huis afval in te zamelen. U mag uw afval dus alleen aan deze inzamelaars aanbieden.

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn kliko gooit?

U betaalt per keer dat u de kliko aan de straat zet en niet per kilo. Gooit iemand anders afval in uw kliko wanneer deze aan straat staat? Dit heeft geen invloed op het door u te betalen bedrag. De inzamelwagen weegt het afval namelijk niet. 

Ik heb geen achterom bij mijn woning en moet mijn kliko dus altijd voor mijn huis plaatsen. Zit er een slot op de kliko’s?

Er zit geen slot op de kliko’s. U mag wel zelf de kliko afsluiten. Vergeet dan niet de kliko te openen op de inzameldag, anders leegt de inzamelwagen uw kliko niet. 

Hoe zwaar mag mijn kliko zijn?

Uw kliko mag maximaal 70 kilo wegen. Als uw kliko te zwaar is, leegt de inzamelwagen deze niet. U kunt een te zware, geweigerde kliko opnieuw aanbieden bij de eerstvolgende ophaalronde. Zorg er dan wel voor dat de kliko minder zwaar is. U betaalt geen kosten als de inzamelwagen uw te zware kliko niet leegt.

Leidt dit nieuwe afvalbeleid tot extra dumpingen en meer zwerfaval?

Wij houden er rekening mee dat inwoners in het begin moeten wennen aan het nieuwe afvalbeleid. Natuurlijk willen we dumpingen en meer zwerfafval voorkomen. Wij zetten daarom in op:

 • extra voorlichting
 • goede voorzieningen
 • extra controle en handhaving.

Dumpen is strafbaar en inwoners die afval dumpen krijgen een boete. De ervaring van veel gemeenten die diftar hebben ingevoerd, is dat inwoners na een paar maanden gewend zijn aan het nieuwe inzamelen. Afval dumpen komt dan niet vaker voor dan eerder het geval was.  

Wat is 'omgekeerd inzamelen'?

Bij ‘omgekeerd inzamelen’ laten wij de opnieuw te gebruiken grondstoffen bij u aan huis ophalen zoals dit nu ook het geval is. Die grondstoffen zijn:

 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • papier

Restafval brengt u zelf weg naar een ondergrondse container bij u in de buurt. De grijze kliko wordt vanaf dat moment een papierkliko. 

Wanneer gaat het ‘omgekeerd inzamelen’ van start?

Dat is nog niet bekend. Eerst voeren wij op 1 januari 2021 diftar in. Dan wil de gemeenteraad eerst een proef houden. Pas daarna beslist de gemeenteraad of de gemeente ‘omgekeerd inzamelen’ gaat invoeren en zo ja, vanaf wanneer.

Gaat de grijze kliko echt verdwijnen, ook in het buitengebied?

De gemeenteraad heeft op dit moment nog geen besluit genomen over het ‘omgekeerd inzamelen’. Dit besluit nemen zij pas na de invoering van diftar en na het houden van een proef.

Als de gemeenteraad kiest voor omgekeerd inzamelen, dan is er een verschil tussen het buitengebied en de kernen. In het buitengebied verdwijnt de grijze kliko niet, wel krijgen de inwoners op termijn een blauwe kliko erbij voor papier. In de rest van de gemeente wordt de grijze kliko voor restafval een kliko voor papier.

Waar en wanneer worden de ondergrondse containers geplaatst?

De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over 'omgekeerd inzamelen'. Ze hebben daarom ook nog niet besloten over waar en wanneer extra ondergrondse containers komen . Op 1 januari 2021 gaat eerst diftar van start. Pas daarna werken zij de mogelijkheden voor 'omgekeerd inzamelen' uit. Wij vragen u, als inwoner, om mee te denken. Bijvoorbeeld over waar extra ondergrondse containers zouden kunnen komen. Ook wil de gemeenteraad een proef houden voordat zij een besluit nemen over 'omgekeerde inzamelen'.

Gaat de gemeente de openingstijden van de milieustraat dan ook ruimer, zodat we ons afval beter kwijt kunnen?

We kijken naar de mogelijkheden om de openingstijden van de milieustraat te verbeteren. Het is nog niet duidelijk of dit haalbaar is. De huidige milieustraat is erg klein en beperkt. Nu mogen inwoners ’s ochtends hun afval brengen en wordt in de middag het ingezamelde afval opgehaald. Dit is om de veiligheid van inwoners te garanderen.

Wat betaal ik met diftar ?

Dat is nog niet bekend. De gemeenteraad neemt het besluit over de tarieven. Dat gebeurt aan het eind van dit jaar (december). De afvalstoffenheffing bestaat straks uit:

 • een vast deel
 • en een variabel deel. Dit deel is het bedrag dat u per keer betaalt voor het aanbieden van restafval.

Waarom zijn er nog geen definitieve tarieven?

De gemeenteraad stelt jaarlijks in december de tarieven voor het nieuwe jaar vast. Zodra de nieuwe tarieven bekent zijn, plaatsen wij deze op onze website.

Waarom moeten we betalen per storting/aanbieding en niet per kilo?

Wij hebben hiervoor gekozen vanwege de benodigde technische aanpassingen. Als wij de systemen moeten inrichten op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Daarom hebben wij gekozen voor betalen per storting/aanbieding. Daarnaast voorkomt het dat inwoners hun afval in de kliko van iemand anders gooien op een inzameldag.

Ik gebruik geen restafval kliko, krijg ik dan korting?

Nee, u krijgt geen korting. Uw totale afvalkosten zijn wel lager. Alle huishoudens betalen een gelijk vast basisbedrag. Het variabele bedrag heeft u zelf in de hand. Hoe minder restafval u aanbiedt, hoe minder u betaalt.

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt, betaalt ook meer. Ook hier geldt dat goed afval scheiden loont, de grootte van een huishouden maakt dan niet veel uit.

Mag ik luiers/incontinentiemateriaal nog steeds gratis wegbrengen?

Wij werken aan een aparte oplossing voor het aanbieden van luiers en incontinentiemateriaal. Wanneer we een nieuwe oplossing hebben, vertellen wij dat aan u.

Ik ben ondernemer en betaal reinigingsheffing, wat verandert er voor mij?

Maakt u als ondernemer gebruik van het gemeentelijke inzamelsysteem? Bij de invoering van diftar gelden voor u dezelfde regels als voor inwoners. Wanneer de nieuwe tarieven bekend zijn, plaatsen wij deze op onze website. 

Hoe hoog worden de tarieven voor diftar?

De hoogte van de tarieven is nog niet bekend. Daarover besluit de gemeenteraad in december. Wanneer de nieuwe tarieven bekend zijn, plaatsen wij deze op onze website.