Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Drank- en horecavergunning aanvragen

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de drank ter plaatse worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse. Heeft u al een vergunning?

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • voor een vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet kost: € 477 (zonder terras).
 • voor een vergunning artikel 3 Drank- en Horecawet kost: € 589 (met terras).
 • voor een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet kost: € 76,15.
 • tot wijzigen van een bestaande vergunning of het aanhangsel kost: € 112.

(artikel 11.5 tarieventabel)

Wanneer moet ik een drank- en horecavergunning aanvragen?

U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als er sprake is van een nieuwe ondernemer. Dit is het geval:

 • als een andere ondernemer een bestaand horecabedrijf overneemt;
 • als er in een pand waar nog geen horeca gevestigd was een horecabedrijf wordt begonnen;
 • als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld: het horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een vennootschap onder firma (v.o.f.) en de rechtsvorm wordt gewijzigd in een besloten vennootschap (bv). Voor de Drank- en Horecawet betekent dit dat er een nieuwe ondernemer is, en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

Wat zijn de voorwaarden om een drank- en horecavergunning aan te vragen?

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • geen strafblad heeft;
 • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Waar vraag ik een drank- en horecavergunning aan?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Hieronder kunt u alvast raadplegen welke stukken en formulieren u moet invullen en aanleveren. De formulieren vindt u onderaan deze webpagina.

Stukken die u moet meesturen :

 • Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet(Model A, B of C).
 • Iedere leidinggevende dient persoonlijk de “verklaring van de leidinggevende” (bijlage bij model A) volledig in te vullen en te ondertekenen.
 • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. 
 •  Een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen ondernemer en leidinggevende(n).
 • Iedere leidinggevende dient ingeschreven te staan in het Register Sociale Hygiëne. De gemeente checkt dit bij de aanvraag en u kunt dat zelf ook checken op de website van SVH.
 • Of een verklaring vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995 of;
 • Een gewaarmerkte drank- en horecavergunning van voor 1996 waarop de leidinggevende als bedrijfsleider of beheerder staat vermeld.
 • Een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel.
 • Plattegrond van de indeling van het horecabedrijf (schaal 1:100).
 • Bibob vragenformulier Model natuurlijke personen/Model rechtspersonen met verplichte bijlagen.
 • De capaciteit van de mechanische ventilatie of van een luchtbehandelingsinstallatie.

Welke formulieren hebben commerciële horecabedrijven en slijterijen nodig voor een aanvraag?

 • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Model A)
 •  Verklaring leidinggevende van het horecabedrijf (bijlage bij Model A)
 • Vragenformulier Bibob. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners.

Welke formulieren hebben paracommerciële instellingen (sportkantines en buurt- en dorpshuizen) nodig voor een aanvraag?

 • Aanvraagformulier Drank- en Horecawet (Model B)
 • Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting (bijlage bij Model B)
 • Vragenformulier Bibob. De vragen gaan over uw bedrijfsstructuur, de financiering en uw zakenpartners

Wat te doen als er een nieuwe leidinggevende komt?

Als er een nieuwe leidinggevende komt, dan moet het zogenaamde "aanhangsel bij de drank- en horecavergunning" worden gewijzigd. Dat kan met het meldingsformulier wijziging leidinggevende. Per leidinggevende moet een 'verklaring leidinggevende' worden ingevuld.

Na ontvangst van de melding door de gemeente, mag de leidinggevende aan de slag. De gemeente toetst de melding echter wel aan een aantal voorwaarden. Als u hier niet aan voldoet, krijgt u hiervan bericht. De leidinggevende mag dan niet meer als zodanig functioneren. Het indienen van een melding leidinggevende kost € 110,00.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met het team Economie via info@wijkbijduurstede.nl.

Formulieren & documenten