Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Veelgestelde vragen over energie opwekken

Op deze pagina vindt u informatie over kleine windmolens op het terrein van een agrarisch en niet-agrarisch bedrijf.

Hoeveel belangstelling is er voor kleine windmolens op een erf?

Op dit moment weten we van 6 agrariërs dat ze geïnteresseerd zijn in een kleine windmolen op hun erf. In totaal kunnen 70 agrarische bedrijven en 30 niet-agrarische bedrijven in het buitengebied een omgevingsaanvraag voor een kleine windmolen doen. Een kleine windmolen op het erf zal niet voor ieder (niet-)agrarisch bedrijf waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat ze minder energiegebruiken dan de windmolen opwekt. Bovendien zijn er een aantal eisen waaraan de locatie moet voldoen. Niet elke locatie is daarom geschikt voor een kleine windmolen. 

Er zijn nog geen ondernemers op het bedrijventerrein die zich gemeld hebben. 

Is er een maximum aantal aan kleine windmolens?

Het uitgangspunt is één kleine windmolen op het terrein van een (agrarisch) bedrijf. Is er behoefte om meer groene stroom op te wekken? Dan onderzoeken we of het opwekken van zonne‐energie een optie is. Wanneer dat om verschillende redenen niet mogelijk is, kan onder hele specifieke voorwaarden onderzocht worden of er toch meer dan één windmolen op het terrein mag. 

Worden deze kleine windmolens straks midden in een weiland geplaatst?

Nee. In de beleidsnota staat dat de windmolen binnen het bouwvlak (gebied waar je mag bouwen), en zo dicht mogelijk bij bestaande gebouwen geplaatst moet worden. Dus niet midden in een weiland.

Natuurlijk moet de windmolen wel voldoende energie opwekken en daarom niet direct achter hoge bomen en gebouwen komen te staan. We beoordelen per aanvraag wat de best mogelijke locatie is.

Kan ieder bedrijf een kleine windmolen plaatsen?

Nee, daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Alleen agrarische en niet-agrarische bedrijven mogen een windmolen plaatsen. Naast dat het bedrijf een Kvk-nummer nodig heeft, moet de locatie voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

  • een agrarische bestemming met bouwvlak (gebied waar je mag bouwen) in het buitengebied 
  • een bedrijfsbestemming in het buitengebied 
  • een bedrijfsbestemming op bedrijventerrein Broekweg

Kan ik als particulier ook een kleine windmolen plaatsen op eigen grond? 

Nee, het plaatsen van een kleine windmolen op eigen grond is alleen bedoeld voor bedrijven met een groot energiegebruik. En alleen voor agrarische en niet-agrarische bedrijven.

Wat gebeurt er met de energie die over is, bijvoorbeeld omdat de windmolen meer produceert dan het bedrijf gebruikt?

De door windmolens opgewekte energie is met name bestemd voor de eigenaar van de windmolen. Een eventueel overschot gaat terug naar het elektriciteitsnet. 

Waarom omschrijft de gemeente een windmolen van 20 meter als klein?

Gemeente Wijk bij Duurstede omschrijft een windmolen met een ashoogte van maximaal 20 meter als een kleine molen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en andere gemeenten omschrijven windmolens een ashoogte van maximaal 15 meter als klein.

In Noordelijke provincies staan veel windmolens met een ashoogte van 15 meter. In die provincies waait het vaak harder. En het landschap is er vlakker. In onze regio waait het in vergelijking met die andere regio’s minder hard. En hier staan meer bomen. Daarom zou een windmolen met een ashoogte van 15 meter hier veel minder energie opwekken. Daarom heeft de provincie Utrecht gekozen voor een maximale ashoogte van 20 meter. Wij zijn hierover geadviseerd door de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Bent u geïnteresseerd in een kleine windmolen op het erf? Dan mag u ook kiezen voor een kleiner type windmolen. 

Hoe lang zijn de wieken van 20 meter hoge windmolens? 

Dit verschilt per model. 

Bij een windmolen met horizontale as kunt u uitgaan van een rotordiameter van 10,5 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van een opstaande wiek) is dan ongeveer 25 meter. 

Bij een verticale as windmolen met verticale as kun je ervan uitgaan dat het hoogste punt van de totale windmolen 20 meter is. 

Het verschil tussen deze twee types leest u op pagina 2 van de beleidsnota

Leveren kleine windmolens een gevaar op voor (weide)vogels?

We willen voorkomen dat (beschermde)vogels gevaar ondervinden van windmolens. Daarom vindt er (in het kader van de Wet natuurbescherming) altijd een flora en fauna-onderzoek plaats. Dat onderzoek is een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een kleine windmolens. 

Er mogen geen windmolens gebouwd worden in een Natura 2000-gebied en/of een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Welk onderzoek is er gedaan naar geluidsoverlast?

Bij windmolens met een rotordiameter van twee of meer, is een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht. In dat geval, is ook geluidsonderzoek verplicht. Dit is doorgaans het geval voor windmolens met een ashoogte van 20 meter.