Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Exploitatievergunning horeca-inrichting aanvragen

Op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 van Wijk bij Duurstede moet elke horeca-inrichting een vergunning hebben om de inrichting als zodanig te exploiteren.

Wat kost het?

het in behandeling nemen van een aanvraag van een exploitatievergunning kost:

  • zonder terras € 334-.
  • met terras € 448,-

(artikel 11.5.2 tarieventabel)

Wanneer heb ik een exploitatievergunning horeca nodig?

Om een horecabedrijf te kunnen exploiteren heeft u een vergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Alle ondernemers die een horecazaak overnemen, nieuw vestigen of een bestaande zaak willen veranderen of uitbreiden vragen een exploitatievergunning aan. Ook als de vergunninghouder niet meer (in de functie van leidinggevende) in dienst is bij de zaak is er een nieuwe vergunning nodig. Als u alcoholhoudende dranken wilt schenken, dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een exploitatievergunning horeca-inrichting?

Het bestemmingsplan moet het mogelijk maken op de betreffende locatie een horecagelegenheid te vestigen.

Maakt het bestemmingsplan een horecabedrijf mogelijk? De gemeente onderzoekt of het horecabedrijf de woon- en leefomstandigheden in de straat niet negatief/ontoelaatbaar beïnvloedt in het kader van de openbare orde. Ook bekijkt zij of de exploitant of leidinggevende niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.  Als dat niet het geval is, dan geeft de gemeente de exploitatievergunning af.

Wordt er in uw horecabedrijf ook alcoholische dranken geschonken? U heeft dan ook een drank- en horecavergunning nodig.

Wat heeft de gemeente van u nodig?

  • kopie van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart (voor- en achterzijde) waaruit rechtmatig verblijf in Nederland blijkt.
  • kopie inschrijfbewijs Kamer van Koophandel die niet ouder is dan 3 maanden.
  • situatietekening.
  • plattegrond van het pand.
  • koop/huurovereenkomst.
  • arbeidsovereenkomst leidinggevende.

Formulieren & documenten