Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Gele kaart aan PMD-container

Regelmatig worden er vrachten met PMD-afval (Plastic -, Metalen verpakkingen en Drinkpakken) uit onze gemeente afgekeurd omdat het teveel vervuild is met afval dat er niet in thuishoort. Omdat het dan niet meer te recyclen is, moet het worden afgevoerd als restafval en verbrand worden. Dit is duur en bovendien slecht voor ons milieu, zoals u ongetwijfeld weet. Om de kwaliteit van het aangeleverde PMD-afval te verhogen, controleert SUEZ bij het inzamelen daarom regelmatig of het afval dat wordt aangeboden in de oranje container en de PMD-afvalzakken, ook daadwerkelijk bij het PMD-afval hoort.

Geen PMD

Gebleken is dat veel mensen - veelal onbewust - ook materiaal bij het PMD-afval stoppen dat er niet bij hoort, zoals bijvoorbeeld tuinstoelen, speelgoed, verpakkingen met zilverfolie, piepschuim, vijverfolie of medisch materiaal.

Gele kaart

Als SUEZ dergelijk afval in uw container aantreft, wordt deze niet geleegd en hangt de medewerker van SUEZ er een gele kaart(*) aan met daarop de reden waarom de container niet geleegd is. Dit betekent dus dat de inhoud is afgekeurd omdat er afval in zit, dat er niet in thuishoort. U dient er dan voor te zorgen dat de inhoud van de container voldoet aan de (scheidings-)eisen voordat u de container opnieuw kunt aanbieden.

(*) De gele kaarten worden ook gebruikt om aan te geven dat het afval in uw restafval- en/of GFT-container is afgekeurd. Alle informatie over het scheiden van alle soorten huishoudelijk afval kunt u vinden in de Afvalwijzer en op de website van Mijn Afvalwijzer en app.

Website Doe Mee Met PMD

Als een PMD-container is afgekeurd, is dat natuurlijk erg vervelend. Om iedereen goed te informeren over het scheiden van PMD-afval, is er een campagnewebsite opgezet met als motto ‘Doe mee met PMD’. Hier vindt u alle antwoorden op vragen als: wat hoort er bij PMD-afval, hoe moet het aangeleverd worden, wat gebeurt ermee en waarom is PMD scheiden belangrijk? Voorkom een niet-geleegde kliko met een gele kaart en kijk op de website Doe Mee met PMD!