Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Informatie voor zorgaanbieders

Inkoop Wmo – Nieuw contract huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2017

De gemeente is op basis van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van ondersteuning en zorg voor zelfstandig wonende, kwetsbare inwoners. 

De gemeente koopt daartoe de benodigde zorg in bij professionele zorgaanbieders. Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe overeenkomst opgesteld waarin de afspraken tussen de gemeente en zorgaanbieders zijn vastgelegd voor levering en betaling van de Huishoudelijke ondersteuning (voorheen Hulp bij het huishouden). Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2017.

Zorgaanbieders die de overeenkomst willen tekenen

Mogelijk wil uw organisatie een overeenkomst sluiten voor levering van Huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Wijk bij Duurstede. Meer informatie over hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen.

Eén van de eisen om als zorgaanbieder Huishoudelijke ondersteuning te gaan leveren in Wijk bij Duurstede, is dat de aanbieder ook een zgn. COB-overeenkomst met de regiogemeenten dient af te sluiten. Link naar deze COB-overeenkomst.

De overige vereisten en afspraken zijn in de overeenkomst opgenomen (zie hieronder).

Dialoogtafels Huishoudelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede in 2016

Tussen de gecontracteerde aanbieders en de gemeente is afgesproken dat minimaal tweemaal per jaar overleg plaatsvindt over de samenwerking, nieuwe ontwikkelingen en het verloop van de uitvoering van de Huishoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt in zgn. Dialoogtafels. Voor 2017 moeten nog data bepaald worden voor de Dialoogtafels. Zodra de data bekend zijn, staan ze op deze website. Onderstaand vindt u de verslagen van de Dialoogtafels die in 2016 gehouden zijn:

Reageren op de concept-deelovereenkomst Huishoudelijke ondersteuning

Wilt u reageren op deze informatie of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar info@wijkbijduurstede.nl met uw vraag of opmerking, onder vermelding van 'Aanbesteding Huishoudelijke ondersteuning'. Contactpersoon bij de gemeente is Cathy Venselaar.

Zelf Huishoudelijke ondersteuning aanvragen?

Bent u inwoner van de gemeente Wijk bij Duurstede en denkt u in aanmerking te komen voor Huishoudelijke ondersteuning? Neem dan contact op met Loket Wijk via e-mail: info@loketwijk.nl of bel 0343-473070. De openingstijden van het loket zijn maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. Woensdag doorlopend van 8.30 tot 17.00 uur.

Keuzelijst zorgleveranciers Huishoudelijke ondersteuning

Met de volgende zorgleveranciers is een contract afgesloten voor de levering van Huishoudelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2017:

  • Axxicom
  • De Rode Loper Thuiszorg
  • PrivaZorg
  • QuaRijn
  • T-zorg

Formulieren & documenten