Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bijdrage Peuteropvang

Peuters bezoeken 1 of (bij voorkeur) 2 dagdelen in 40 schoolweken per jaar een peutergroep. Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) bezoeken 3 dagdelen per week een Peutergroep met VVE-aanbod. Het rijk en de gemeente stimuleren de deelname aan de Peuteropvang door het beschikbaar stellen van een Kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Kinderopvangtoeslag

U komt voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking als:

 • u ouder bent van kinderen tussen 0-12 jaar, die gebruik maken van Kinderopvang (Dagopvang/ Peuteropvang/Buitenschoolse Opvang/Gastouderopvang).
 • beide ouders (bij eenoudergezin: de ouder) werken, studeren of een traject naar werk volgen.
 • de opvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en een LRK-nummer heeft. Zie de website Landelijk register kinderopvang.

U kunt op de website Toeslagen Kinderopvangtoeslag aanvragen:

 • als u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u een beschikking met een toewijzing.
 • als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u daarvan op uw computerscherm een melding. Maak een printscreen (schermafdruk) van deze melding en stuur die mee met uw aanvraag voor de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag -en uw kind gaat naar de Peuteropvang en is tussen de 2½ en 4 jaar oud- kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Hoe vraagt u de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang aan?

Aanvragen kan direct via DigiD. Bij de aanvraag moet worden meegestuurd:

 • contract met kinderopvanginstelling;
 • melding dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag;
 • bij Voorschoolse Educatie: indicatie voor VVE.

Hoe hoog is de bijdrage van de gemeente?

De bijdrage voor Peuteropvang wordt per periode door de gemeente vastgesteld en is voor het jaar 2019: € 7 per uur voor maximaal 7 uur per week.

Looptijd bijdrage

De bijdrage start zodra het kind de Peuteropvang bezoekt en de leeftijd van 2½ jaar heeft bereikt.

De bijdrage stopt bij:

 • het bereiken van de leeftijd van 4 jaar;
 • het ontstaan van recht op Kinderopvangtoeslag;
 • einde van deelname aan Peuteropvang;
 • verhuizing naar buiten de gemeente.

Wijzigingen in deze gegevens kunt u mailen naar info@wijkbijduurstede.nl. Geef hierbij aan wat er wijzigt en op welke datum de wijziging ingaat.

Peuteropvang met Voorschoolse Educatie

Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie bezoeken 3 dagdelen per week een Peutergroep met VVE-aanbod. Voor de Toeslag of Bijdrage voor 2 dagdelen zie hierboven onder Peuteropvang.

Voor het derde dagdeel worden geen kosten bij de ouders in rekening gebracht. De gemeente neemt deze kosten voor haar rekening.

Heeft u vragen?

 • Heeft u vragen over de Kinderopvangtoeslag? Bel naar de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 – 0543.
 • Heeft u vragen over de gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang? Stuur een mail naar info@wijkbijduurstede.nl of bel met de gemeente, telefoonnummer 0343-595 595.

Informatie van/over de Kinderopvanginstellingen in de gemeente

Formulieren & documenten