Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bijdrage Peuteropvang

Peuters bezoeken 1 of (bij voorkeur) 2 dagdelen in 40 schoolweken per jaar een peutergroep. Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) bezoeken 4 dagdelen per week een Peutergroep met VVE-aanbod. Het rijk en de gemeente stimuleren de deelname aan de Peuteropvang door het beschikbaar stellen van een Kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Let op: vanaf 1 januari 2021 wordt de aanvangsleeftijd verlaagd naar 2 jaar. 

Kinderopvangtoeslag

U komt voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking als:

 • u ouder bent van kinderen tussen 0-12 jaar, die gebruik maken van Kinderopvang (Dagopvang/ Peuteropvang/Buitenschoolse Opvang/Gastouderopvang).
 • beide ouders (bij eenoudergezin: de ouder) werken, studeren of een traject naar werk volgen.
 • de opvang geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en een LRK-nummer heeft. Zie de website Landelijk register kinderopvang.

U kunt op de website Toeslagen Kinderopvangtoeslag aanvragen:

 • als u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u een beschikking met een toewijzing.
 • als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, krijgt u daarvan op uw computerscherm een melding. Maak een printscreen (schermafdruk) van deze melding en stuur die mee met uw aanvraag voor de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang

Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag -en uw kind gaat naar de Peuteropvang en is tussen de 2½ en 4 jaar oud- kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang.

Hoe vraagt u de Gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang aan?

Aanvragen kan direct via DigiD. Bij de aanvraag moet worden meegestuurd:

 • contract met kinderopvanginstelling;
 • melding dat u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag;
 • bij Voorschoolse Educatie: indicatie voor VVE.

Let op: vanaf 1 januari 2021 loopt de aanvraag rechtstreeks via de kinderopvanginstelling van uw keuze. Informeer bij hen naar de procedure.

Hoe hoog is de bijdrage van de gemeente?

De bijdrage voor Peuteropvang wordt per periode door de gemeente vastgesteld en is voor het jaar 2021: € 8 per uur voor maximaal 8 uur per week.

Looptijd bijdrage

De bijdrage start zodra het kind de Peuteropvang bezoekt en de leeftijd van 2½ jaar heeft bereikt. Per 1 januari 2021 geldt de aanvangsleeftijd van 2 jaar. 

De bijdrage stopt bij:

 • het bereiken van de leeftijd van 4 jaar;
 • het ontstaan van recht op Kinderopvangtoeslag;
 • einde van deelname aan Peuteropvang;
 • verhuizing naar buiten de gemeente.

Wijzigingen in deze gegevens kunt u mailen naar info@wijkbijduurstede.nl. Geef hierbij aan wat er wijzigt en op welke datum de wijziging ingaat.

Peuteropvang met Voorschoolse Educatie

Peuters met een indicatie voor Voorschoolse Educatie bezoeken vanaf 1 januari 2021 4 dagdelen per week een Peutergroep met VVE-aanbod, 16 uur in totaal. Voor de Toeslag of Bijdrage voor 2 dagdelen zie hierboven onder Peuteropvang.

Voor het derde en het vierde dagdeel worden geen kosten bij de ouders in rekening gebracht. De gemeente neemt deze kosten voor haar rekening.

Heeft u vragen?

 • Heeft u vragen over de Kinderopvangtoeslag? Bel naar de belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 – 0543.
 • Heeft u vragen over de gemeentelijke Bijdrage Peuteropvang? Stuur een mail naar info@wijkbijduurstede.nl of bel met de gemeente, telefoonnummer 0343-595 595.

Informatie van/over de Kinderopvanginstellingen in de gemeente

De kinderopvanginstellingen die een programma voor voorschoolse educatie aanbieden zijn:

 • De Kresj
 • Kind & Co
 • Partou

Formulieren & documenten