Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Noorderwaard-Noord aardgasvrij

Het project gaat over het aardgasvrij maken van alle woningen binnen onze gemeente maar ook over alle andere gebouwen zoals scholen, winkels, bedrijfsgebouwen, gebedshuizen en maatschappelijke instellingen. De aandacht ligt in eerste instantie bij de Noorderwaard - Noord, het eerste projectgebied waarmee we aan de slag gaan.

Waarom is gekozen voor de wijk Noorderwaard – Noord?

De Noorderwaard-Noord een woonwijk is met veel dezelfde type woningen. Dit maakt het makkelijk om een generieke aanpak voor de wijk en voor de woningen op te stellen. Daarom is het een logische stap om als eerste wijk met de Noorderwaard-Noord te beginnen.

Ik vind het een interessant onderwerp en ik zou graag mee willen praten over de uitvoering, kan dat?

We zijn op zoek naar bewoners die zitting willen nemen in een meedenkgroep/ klankbordgroep/wijkadviescommissie (een naam hebben we nog niet). Met deze groep bewoners willen we graag in gesprek over de plannen, ook tijdens de uitvoering. Heeft u interesse? Stuur dan een email naar info@wijkbijduurstede.nl.

Wanneer gaat het beginnen en wanneer is het af?

Het aardgasvrij maken van de Noorderwaard-Noord is een meerjarenproject. We staan nu aan het begin van het project en we willen eerst met bewoners om tafel om te bespreken wat de beste aanpak is. Op basis van deze aanpak kunnen we een planning maken. We hopen eind 2018 / begin 2019 beter inzicht te kunnen geven in de planning.

Ben ik verplicht om mee te doen?

Meedoen gebeurt op basis van vrijwilligheid. Waar we graag naar toe willen is dat we met u komen tot een gezamenlijke aanpak en dat u overtuigd raakt dat dit een goed plan is. Als de wijk dit plan op grote schaal omarmt, zijn er schaalvoordelen te behalen.

Wat gebeurt er als ik niet meedoe?

Meedoen kan, vooralsnog, alleen op basis van vrijwilligheid. De realiteit is wel dat er een einde komt aan de levering van aardgas en dat u zich daar als bewoner op dient voor te bereiden. Het Rijk geeft aan dat Nederland in 2050 geen aardgas meer mag gebruiken. Op dit moment is niet duidelijk wat er gebeurt als bewoners niet willen overgaan op gasloos.

Ik wil wel maar ik kan niet meedoen, en nu?

Er zullen meerdere bewoners zijn die op dit moment geen investering kunnen of willen doen in hun huis. Dat kan te maken hebben met uw persoonlijke situatie (ziekte, scheiding, etc.) maar ook met de financiële situatie. Op het moment dat we bewoners gaan benaderen om concreet mee te gaan doen, horen we dit graag van u. We bespreken graag met u hoe we daar mee om kunnen gaan.

Film inloopavond 18 juni 2018

YouTubefilmpje inloopavond Noorderwaard-Noord 18 juni 2018