Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen

De bodem is belangrijk, we leven en wonen er op, we drinken er uit en we eten ervan.

Het Besluit bodemkwaliteit regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Sinds de inwerkingtreding van het besluit moeten bedrijven verplicht een melding maken indien ze grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen op of in de bodem willen aanbrengen of opslaan (bijvoorbeeld bij de bouw van een weg). De melding doen ze centraal via het Meldpunt bodemkwaliteit.

In de folder leest u wat u moet melden en hoe u het moet melden. Ook worden de regels die van toepassing zijn bij het transport van grond en baggerspecie nader uitgelegd.

Welke bouwstoffen moet u melden?

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen), bijvoorbeeld: betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen, klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld: brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

Deze stoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd. Sinds de inwerkingtreding van het besluit is het verplicht om het gebruik van grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen vooraf centraal te melden.

Bodemkwaliteitskaart

Op 8 mei 2012 is de Nota bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart vastgesteld. De nota is een samenwerkingsproject tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede en Zeist. De nota en de kaart maken het toepassen van grond in deze regio mogelijk. Hergebruik van grond binnen de regio is toegestaan zonder voorafgaand onderzoek mits:

  • de locatie waar grond vrijkomt niet verdacht is (een voormalige of huidige boomgaard is verdacht, zie kaart 'boomgaarden')
  • de kwaliteit van de grond die vrijkomt (zie ontgravingskaart) voldoet aan de toepassingseis (zie toepassingskaart)
  • de toepassing moet altijd worden gemeld bij het landelijke meldpunt Bodemkwaliteit (zie de blauwe button hierboven).

Via de bodemkwaliteitskaart regio Zuidoost Utrecht zijn de kaarten te bekijken.

Formulieren & documenten